Trường hợp: Khi đang trong quá trình livestream, bạn đang thực hiện chốt đơn hoặc buổi livestream đã kết thúc nhưng bạn chưa tắt tính năng Ngừng chốt đơn, cùng 1 khách hàng tiếp tục bình luận từ khóa đúng cú pháp lần thứ 2 vào video livestream. 

Hỏi: Lúc này nhân viên đang xử lý đơn thì hệ thống sẽ cập nhật trạng thái tự động như thế nào? 

Trả lời: Sẽ có các trường hợp cập nhật trạng thái xảy ra: 

  • Nếu nhân viên chưa chọn "Nhận chốt đơn" ở bình luận đầu → hệ thống vẫn sẽ hiển thị trạng thái mặc định ban đầu "Chờ xử lý" 
  • Nếu bình luận đầu nhân viên đã chọn "Nhận chốt đơn":
    • Với trạng thái "Chờ xử lý" hoặc "Đang xử lý" → hệ thống vẫn sẽ giữ nguyên trạng thái. 
    • Với các trạng thái còn lại → hệ thống sẽ cập nhật lại trạng thái sang "Cần xác nhận lại"
  • Nếu bình luận đầu nhân viên đã bấm "Gỡ nhận đơn"  dù ở bất kỳ trạng thái nào hoặc có nhân viên khác vào chọn "Nhận chốt đơn", hệ thống vẫn sẽ cập nhật trạng thái sang "Cần xác nhận lại"

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua các kênh:

Cám ơn quý khách hàng!