Trả lời: Hệ thống có hỗ trợ cho tất cả định dạng livestream trên nền tảng Facebook. Tuy nhiên theo khảo sát, các livestream thật (không phát lại) luôn cho hiệu quả tương tác tốt hơn.

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua các kênh:

Cám ơn quý khách hàng!