Tồn kho trong chiến dịch livestream chỉ là tồn kho tạm tính để MC dẫn chương trình livestream dễ điều phối nội dung đến người xem. Để tăng lượng sản phẩm bán được qua livestream, về tồn kho tạm tính cần lưu ý:

- Khi trừ hết tồn kho tạm tính vẫn nên chốt thêm dư ra khoảng 10-15% nhằm xử lý các tình huống khách đặt rồi nhưng khi nhân viên gọi chốt thì hủy, xả, không liên hệ được.

- Ngoài ra với chiến dịch livestream của Harasocial cũng hỗ trợ thêm tính năng xóa sản phẩm khi sản phẩm đã hết tồn kho hoặc hết hàng. Lưu ý: tính năng này cần được bật trước lúc livestream bắt đầu. 

- Xem số lượng trừ tồn kho tạm tính liên tục trong livestream để biết được sản phẩm đang nói có đang được phố biển hay không? Nếu không thì chuyển sang sản phẩm khác, tránh để giảm số lượng người xem.

- Để tỷ lệ chênh lệch giữa bình luận (comment) đặt mua và tỷ lệ chốt sau livestream thấp nhất, MC cần có kịch bản đọc tên các khách hàng đặt đúng món, nếu quá nhiều đơn thì luôn đảm bảo các khách đặt đúng đơn đã được hệ thống chốt và thông báo sau thời gian ví dụ như ... giờ nào đó → Giúp khách an tâm, không do dự dẫn đến hủy đơn sau đó.

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua các kênh:

Cám ơn quý khách hàng!