Với quy trình tạo đơn hàng cho khách hiện tại, sau khi bạn thực hiện thêm sản phẩm, bạn cần phải cung cấp thông tin địa chỉ từ khách hàng bằng cách nhập thủ công hoặc sao chép địa chỉ để gắn vào. 

Và với tính năng tự động mới của Harasocial này giúp bạn rút ngắn được thời gian cũng như là những thao tác tạo đơn hàng.

 • Hệ thống sẽ lọc trong 10 tin nhắn gần nhất nếu có chứa địa chỉ hoặc số điện thoại sẽ hiển thị gợi ý như sau: 

 • Tại địa chỉ gợi ý sẽ hiển thị nút Tạo đơn, khi nhấn Tạo đơn → hệ thống sẽ tự động điền từng thông tin địa chỉ vào khung tương ứng → Sau đó bạn chỉ cần thực hiện thêm sản phẩm và hoàn tất các bước thiết lập đơn hàng.

 • Khi có thao tác chuyển sang hội thoại khác và quay về hội thoại cũ, địa chỉ gợi ý sẽ được lưu tại nút Địa chỉ gợi ý (bên cạnh nút Gắn nhãn)

 • Đối với số các tin nhắn có chứa số điện thoại, hệ thống sẽ tiến hành chia thành 2 trường hợp: 
  • Đối với khách hàng chưa được sao lưu hồ sơ tại hệ thống Haravan, khi nhấn vào số điện thoại trong nội dung tin nhắn sẽ hiển thị 2 thao tác để lựa chọn: Sao chép & Kiểm tra hồ sơ (hệ thống sẽ kiểm tra số điện thoại đã được lưu trên hệ thống chưa để gợi ý cho nhân viên thực hiện đồng bộ thông tin hồ sơ cho khách hàng). 
  • Đối với khách hàng đã được sao lưu hồ sơ tại hệ thống Haravan, khi nhấn vào số điện thoại sẽ chỉ hiển thị thao tác Sao chép.  

Lưu ý: 

 • Hệ thống sẽ thu thập và hiển thị tối đa 3 địa chỉ và 1 số điện thoại trong 10 tin nhắn gần nhất. 

 • Không phân biệt viết hoa hay viết thường. 

 • Sau khi tạo đơn hoàn tất với địa chỉ gợi ý, hệ thống sẽ tự động lưu thông tin địa chỉ cho những lần tạo đơn sau. 

 • Sẽ có một số trường hợp địa chỉ gợi ý chưa được hệ thống thu thập chính xác hoàn toàn vì đây là tính năng mới đang được thử nghiệm. Bạn nên kiểm tra lại thông tin địa chỉ lại lần nữa để đảm bảo không có sự sai sót. 

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!