MỤC LỤC: 

I. Đối với Direct message

1. Story reply 

Story reply là trường hợp khách hàng xem story được đăng trên trang của bạn và thực hiện gửi tin nhắn đến trang ngay tại màn hình story. 

Theo chính sách bảo mật thông tin của Instagram (xem chính sách tại đây), story sẽ hết hạn sau 24 tiếng đăng tải. Các story hết hạn sẽ được chuyển thành chế độ lưu trữ. Bạn không thể xem được trực tiếp nội dung story sau khi story hết hạn. 

2. Story mention

Story mention là trường hợp khách hàng tag hoặc mention trang của bạn (nhắc đến trang của bạn) trên chính story của khách hàng. 

Theo chính sách bảo mật thông tin của Instagram (xem chính sách tại đây), story sẽ hết hạn sau 24 tiếng đăng tải. Các story hết hạn sẽ được chuyển thành chế độ lưu trữ. Bạn không thể xem được trực tiếp nội dung story sau khi story hết hạn. 

3. Reaction

Hiện tại, Harasocial chỉ hỗ trợ hiển thị các reaction (biểu tượng bày tỏ cảm xúc) từ phía khách hàng trên tin nhắn của khách hàng và của trang. Bạn không thể thực hiện bày tỏ cảm xúc trên tin nhắn tại Harasocial. 


4. Các dạng tin nhắn chưa hỗ trợ hiển thị

  • Khi khách hàng thực hiện gửi tin nhắn đến trang của bạn kèm theo bài viết (bằng cách nhấn giữ vào hình của bài viết trên trang chủ và chọn “Gửi tin nhắn”)

  • Chưa hỗ trợ hiển thị đơn đặt hàng được tạo tại Instagram


II. Đối với Comment

Khi khách hàng bình luận vào 1 bài viết của shop trên Instagram, hệ thống Harasocial sẽ đồng bộ hiển thị nội dung bình luận + thông tin khách hàng. 

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua các kênh:

Cám ơn quý khách hàng!