Báo cáo doanh thu theo ngày & số lượng hội thoại giúp nhà bán hàng có thể kiểm soát được doanh thu, số lượng khách hàng - đơn hàng - tin nhắn - bình luận nhằm thống kê được hiệu quả chuyển đổi theo từng ngày. 

MỤC LỤC: 

1. Cách xem báo cáo: 

Để xem được báo cáo doanh thu, bạn vào phần Báo cáo → Doanh thu:

Bạn có thể chọn để xem báo cáo cho tất cả các fanpage đang kết nối vào Harasocial hoặc có thể chọn ra 1 trang để xem chi tiết, hiện tại Harasocial đang liên kết với 3 kênh bao gồm: Facebook Messenger, Instagram và Zalo. 

Mặc định hệ thống hiển thị báo cáo của 7 ngày gần nhất, bạn có thể chọn để xem được báo cáo theo nhiều ngày hơn:

Ngoài ra, bạn có thể lọc theo các trạng thái đơn hàng để có thể xem chi tiết hơn về tổng số các đơn hàng đã hủy hoặc tổng số về các đơn hàng hoàn tất 

 

2. Giải thích về các chỉ số báo cáo theo từng trạng thái đơn hàng: 

Các chỉ số chung của tất cả trạng thái đơn hàng:

 • Hội thoại bình luận: bao gồm tất cả hội thoại level 1 trên tất cả bài viết trong Fanpage. Tỷ lệ % bình luận = Tổng số bình luận đã trả lời / Tổng số bình luận của khách level 1

 • Hội thoại tin nhắn: sẽ bằng với số lượng khách hàng có gửi tin cho fanpage. Tỷ lệ % tin nhắn = Tổng số tin nhắn đã trả lời / Tổng số tin nhắn của khách. 

 • Số khách tiếp nhận: số khách hàng có nhắn tin hoặc comment trên fanpage.

 • Số khách có số điện thoại: tổng số khách hàng có số điện thoại trong nội dung chat (theo bộ lọc thời gian) 

a. Tất cả đơn hàng (Đơn hàng đã tạo từ Harasocial): 

 • Số lượng đơn hàngTổng số lượng đơn hàng được lên thành công từ Harasocial, kênh Harasocial, bao gồm tất cả trạng thái đơn hàng. Giả sử 1 khách hàng tạo 2 đơn hàng thì sẽ tính là 2 đơn. Và ngoài ra cần thỏa các điều kiện sau:  

  • Đơn hàng vừa tạo mới (Không tính cập nhật)

  • Nguồn đơn hàng từ Harasocial (kênh)

  • Có những thuộc tính mà luồng (tạo đơn hàng bổ sung lúc tạo đơn hàng (ví dụ: page_id)

 • Hiệu suất chốt đơn: bằng số lượng đơn hàng chia cho tổng số khách hàng tiếp nhận.

 • Doanh thu tạm tính: là tổng giá trị đơn hàng, bao gồm tất cả trạng thái đơn hàng: đơn đã huỷ, đã trả hàng, chưa thanh toán và đã thanh toán.

b. Đơn hàng hoàn tất: 

 • Số lượng đơn hoàn tất: Tổng số lượng đơn hàng được được tạo từ Harasocial, kênh Harasocial đã hoàn tất là các đơn đã thanh toán thành công và chuyển sang trạng thái chờ lấy hàng, bao gồm các đơn đã hoàn/hủy sau khi hoàn tất. 

 • Tỷ lệ đơn hoàn tất = Số lượng đơn hàng hoàn tất / Tổng số lượng đơn hàng tạo từ Harasocial.

 • Doanh thu: Tổng giá trị các đơn hàng đã hoàn tất là các đơn đã thanh toán thành công và chuyển sang trạng thái chờ lấy hàng, bao gồm các đơn đã hoàn/hủy sau khi hoàn tất

c. Đơn hàng đã hủy: 

 • Số lượng đơn đã hủy: Tổng số lượng đơn hàng được tạo từ Harasocial, kênh Harasocial đã hủy

 • Tỷ lệ đơn đã hủy = Số lượng đơn hàng đã hủy / Tổng số lượng đơn hàng tạo từ HaraSocial. 

 • Doanh thu = Tổng giá trị các đơn hàng đã hủy.

(*) Chú thích

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!