Báo cáo doanh thu theo ngày & số lượng hội thoại giúp nhà bán hàng có thể kiểm soát được doanh thu, số lượng khách hàng - đơn hàng - tin nhắn - bình luận nhằm thống kê được hiệu quả chuyển đổi theo từng ngày. 

MỤC LỤC: 

1. Cách xem báo cáo: 

Để xem được báo cáo doanh thu, bạn vào phần Báo cáo → Doanh thu:

Bạn có thể chọn để xem báo cáo cho tất cả các fanpage đang kết nối vào Harasocial hoặc có thể chọn ra 1 trang để xem chi tiết, hiện tại Harasocial đang liên kết với 3 kênh bao gồm: Facebook Messenger, Instagram, Zalo. 

Lưu ý: Báo cáo doanh thu theo ngày & số lượng hội thoại chưa hỗ trợ lọc cho kênh Shopee.

Mặc định hệ thống hiển thị báo cáo của 7 ngày gần nhất, bạn có thể chọn để xem được báo cáo theo nhiều ngày hơn:

Ngoài ra, bạn có thể lọc theo các trạng thái đơn hàng để có thể xem chi tiết hơn về tổng số các đơn hàng đã hủy hoặc tổng số về các đơn hàng hoàn tất.

2. Giải thích về các chỉ số báo cáo theo từng trạng thái đơn hàng: 

Các chỉ số chung của tất cả trạng thái đơn hàng:

 • Hội thoại bình luận: được tính bằng tổng số lượng hội thoại bình luận level 1 của khách hàng. Tỷ lệ % hội thoại bình luận đã trả lời = tổng số hội thoại bình luận nhân viên đã trả lời / Tổng số hội thoại bình luận level 1 của khách hàng.

 • Hội thoại tin nhắn: được tính bằng tổng số lượng hội thoại tin nhắn khách hàng nhắn tin đến trang. Tỷ lệ % tin nhắn = Tổng số tin nhắn đã trả lời / Tổng số tin nhắn của khách. 

 • Số khách tiếp nhận: được tính bằng tổng số lượng khách hàng có nhắn tin hoặc bình luận (chỉ tính bình luận level 1) trên trang của bạn. 

 • Số khách có số điện thoại: được tính bằng tổng số lượng khách hàng có gửi số điện thoại trong nội dung chat (dựa theo bộ lọc thời gian). 

a. Tất cả đơn hàng (Đơn hàng đã tạo từ Harasocial): 

 • Số lượng đơn hàngTổng số lượng đơn hàng được lên thành công từ Harasocial, kênh Harasocial, bao gồm tất cả trạng thái đơn hàng. Giả sử 1 khách hàng tạo 2 đơn hàng thì sẽ tính là 2 đơn. Và ngoài ra cần thỏa các điều kiện sau:  

  • Đơn hàng vừa tạo mới (Không tính cập nhật)

  • Nguồn đơn hàng từ Harasocial (kênh)

  • Có những thuộc tính mà luồng (tạo đơn hàng bổ sung lúc tạo đơn hàng (ví dụ: page_id)

 • Tỷ lệ chốt đơn = Tổng số lượng đơn hàng  (không phân biệt trạng thái đơn hàng) đã tạo từ Harasocial, kênh Harasocial chia cho tổng số khách hàng đã tiếp nhận.

 • Doanh thu tạm tính: được tính trên tổng giá trị các đơn hàng (không phân biệt trạng thái đơn hàng) đã tạo từ Harasocial, kênh Harasocial. 

b. Đơn hàng hoàn tất: 

 • Số lượng đơn hoàn tất: Tổng số lượng đơn hàng được tạo thành công từ Harasocial, kênh Harasocial có trạng thái đã giao hàng và đã thanh toán thành công

 • Tỷ lệ đơn hoàn tất = Tổng số lượng đơn hàng hoàn tất (đã giao hàng và thanh toán thành công) chia cho tổng số lượng đơn hàng đã tạo từ Harasocial, kênh Harasocial.

 • Doanh thu thực: doanh thu thực được tính dựa trên tổng giá trị các đơn hàng đã giao hàng và thanh toán thành công.

c. Đơn hàng đã hủy: 

 • Số lượng đơn đã hủy: Tổng số lượng đơn hàng được tạo từ Harasocial, kênh Harasocial có trạng thái đã hủy.

 • Tỷ lệ đơn đã hủy = Tổng số lượng đơn hàng có trạng thái đã hủy chia cho tổng số lượng đơn hàng đã tạo từ Harasocial, kênh Harasocial. 

 • Doanh thu thất thoát: doanh thu thất thoát được tính dựa trên tổng giá trị các đơn hàng có trạng thái đã hủy. 

(*) Chú thích

Lưu ý: 

 • Các số liệu báo cáo sẽ được tính từ 00:00 đến 23:59 hàng ngày. 
 • Đối với các số liệu báo cáo của kênh Zalo sẽ chỉ được tính bắt đầu từ ngày 14/06/2023 trở đi, các dữ liệu trước ngày này sẽ không được hỗ trợ.
 • Để đảm bảo tính chính xác của báo cáo, Harasocial đã cập nhật cách tính Tổng số khách tiếp nhận trên dữ liệu phát sinh từ ngày 06/07/2023 là đếm tổng số khách hàng đã tiếp nhận, mỗi khách hàng sẽ đếm 1 lần trong khoảng thời gian được chọn. Các dữ liệu trước ngày này không được hỗ trợ cập nhật, nên khuyến khích bạn nên chọn thống kê tối thiểu từ ngày 06/07/2023 trở đi. 

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!