Báo cáo doanh thu theo ngày & số lượng hội thoại giúp nhà bán hàng có thể kiểm soát được doanh thu, thống kê được hiệu quả chuyển đổi thay đổi theo từng ngày. 

Để xem được báo cáo, bạn vào phần Báo cáo → Doanh thu:


Bạn có thể chọn để xem báo cáo cho tất cả các fanpage đang kết nối vào HaraSocial hoặc có thể chọn ra 1 trang để xem chi tiết, hiện tại Harasocial đang liên kết với 3 kênh bao gồm: Facebook Messenger, Instagram và Zalo. 


Mặc định hệ thống hiển thị báo cáo của 7 ngày gần nhất, bạn có thể chọn để xem được báo cáo theo nhiều ngày hơn:

Ngoài ra, bạn có thể lọc theo các trạng thái đơn hàng để có thể xem chi tiết hơn về tổng số các đơn hàng đã hủy hoặc tổng số về các đơn hàng hoàn tất Giải thích về các chỉ số báo cáo theo từng trạng thái đơn hàng: