Báo cáo này sẽ giúp cho bạn có thể xem được hiệu suất của từng nhân viên dựa trên doanh thu mà họ đã bán ra. Điều này rất quan trọng trong việc tính KPI và phân bổ lương thưởng hợp lý cho nhân viên.

MỤC LỤC:

1. Hướng dẫn xem báo cáo:

Để vào xem báo cáo này, bạn vào mục Báo cáo → Nhân viên → Theo doanh thu:

Bạn có thể lọc ra để xem báo cáo áp dụng cho toàn bộ các trang hoặc 1 trang cụ thể. Hiện tại bộ lọc có thể lọc ra 3 kênh bao gồm: Facebook, Instagram, Zalo đi kèm đó là 3 trạng thái đơn hàng nhằm đưa ra một số liệu chi tiết hơn.

 • Đơn hàng đã tạo từ Harasocial: là các đơn hàng được tạo và thanh toán thành công bao gồm tất cả các trạng thái đơn hàng. 

 • Đơn hàng hoàn tất / đã hủy: là các đơn đã thanh toán thành công và chuyển sang trạng thái chờ lấy hàng, bao gồm các đơn đã hoàn/hủy sau khi hoàn tất được cộng dồn mỗi ngày.

Và đừng quên bộ lọc ngày tháng để giúp bạn lọc được các chỉ số báo cáo chính xác hơn.

2. Các chỉ số bạn cần quan tâm

Các chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu suất nhân viên sẽ phụ thuộc vào trạng thái đơn hàng:

 1. Đơn hàng đã tạo từ Harasocial: 

 • Số khách đã trả lời: tổng số lượng khách hàng mà nhân viên đã trả lời trong khoảng thời gian bạn lọc. 

 • Số lượng đơn hàng: tổng số lượng đơn hàng được tạo từ Harasocial, bao gồm tất cả trạng thái đơn hàng, Cộng dồn tất cả các đơn hàng đã được tạo mỗi ngày. Điều kiện thỏa đơn hàng của Harasocial bao gồm tất cả các điều kiện sau:

  • Đơn hàng vừa tạo mới (Không tính khi cập nhật)

  • Nguồn đơn hàng từ Harasocial (kênh)

  • Có những thuộc tính mà luồng tạo đơn hàng bổ sung lúc tạo đơn hàng (ví dụ: page_id)

 • Số lượng sản phẩm: Tổng số lượng sản phẩm trong tất cả các đơn hàng nhân viên đã tạo trên Harasocial.

 • Hiệu suất chốt đơn: Hiệu suất chốt đơn được tính bằng cách lấy Số lượng đơn hàng / Số khách đã trả lời. Tức là trong 1 khoảng thời gian, nhân viên tạo nhiều đơn hàng trên số khách họ đã tiếp cận thì hiệu suất của họ được đánh giá là cao. 

Giả sử trong 1 ngày, 1 nhân viên A tiếp cận được 1 khách hàng vào tạo được 2 đơn hàng trong ngày thì hiệu suất của  nhân viên A là 200%, trong khi nhân viên B tiếp cận 2 khách và cũng tạo được 2 đơn hàng thì hiệu suất của nhân viên B là 100%; nếu tính theo chỉ số này thì hiệu suất của nhân viên A sẽ cao hơn B.

 • Doanh thu tạm tính: là tổng giá trị đơn hàng, bao gồm tất cả trạng thái đơn hàng: đơn đã hủy, đã trả hàng, chưa thanh toán và đã thanh toán. Lấy số tiền khách hàng phải thanh toán (đã trừ chiết khấu, khuyến mãi hoặc cộng phí ship,…) trên mỗi đơn hàng

 1. Đơn hàng hoàn tất: 

 • Số khách đã trả lời: tổng số lượng khách hàng mà nhân viên đã trả lời trong khoảng thời gian bạn lọc. 

 • Số lượng đơn hoàn tất: Tổng số lượng đơn hàng hoàn tất nhân viên đã tạo từ Harasocial, kênh Harasocial là các đơn đã thanh toán thành công và chuyển sang trạng thái chờ lấy hàng, bao gồm các đơn đã hoàn/hủy sau khi hoàn tất được cộng dồn mỗi ngày

 • Số lượng sản phẩm: Tổng số lượng sản phẩm trong các đơn hàng đã hoàn tất là các đơn đã thanh toán thành công và chuyển sang trạng thái chờ lấy hàng, bao gồm các đơn đã hoàn/hủy sau khi hoàn tất

 • Tỷ lệ đơn hoàn tất = Số lượng đơn hàng hoàn tất / Tổng số lượng đơn hàng tạo từ Harasocial. 

 • Doanh thu: Tổng tiền các đơn hàng tạo từ Harasocial, kênh Harasocial đã hoàn tất là các đơn đã thanh toán thành công và chuyển sang trạng thái chờ lấy hàng, bao gồm các đơn đã hoàn/hủy sau khi hoàn tất

 1. Đơn hàng đã hủy: 


 • Số khách đã trả lời: tổng số lượng khách hàng mà nhân viên đã trả lời trong khoảng thời gian bạn lọc. 

 • Số lượng đơn đã hủy: Tổng số lượng đơn hàng đã hủy nhân viên đã tạo từ Harasocial, kênh Harasocial được cộng dồn mỗi ngày

 • Số lượng sản phẩm: Tổng số lượng sản phẩm trong các đơn hàng đã hủy

 • Tỷ lệ đơn hàng đã hủy = Số lượng đơn hàng đã hủy / Tổng số lượng đơn hàng đã tạo từ Harasocial.

 • Doanh thu: Tổng tiền các đơn hàng tạo từ Harasocial, kênh Harasocial đã hủy.

Lưu ý: 

 • Hệ thống sắp xếp nhân viên theo thứ hạng (STT) từ cao xuống thấp dựa trên doanh thu tạm tính.

 • Báo cáo hiệu suất nhân viên dựa trên doanh thu chưa hỗ trợ cho kênh Shopee.

 • Đối với các số liệu báo cáo của kênh Zalo sẽ chỉ được tính bắt đầu từ ngày 14/06/2023 trở đi, các dữ liệu trước ngày này sẽ không được hỗ trợ.
 • Doanh thu cao cũng không có nghĩa là nhân viên đang có hiệu suất tốt, tuỳ vào cách vận hành mà bạn có thể tính toán hoa hồng cho nhân viên dựa vào doanh thu và các chỉ số khác mà hệ thống cung cấp.

 • Các số liệu báo cáo sẽ được tính từ 00:00 đến 23:59 hàng ngày. 


Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!