Báo cáo bán hàng theo kênh bán cho phép người bán theo dõi được các chỉ số tiếp nhận khách hàng, tin nhắn, doanh thu các đơn hàng theo từng kênh bán. Hiện tại Harasocial đang hỗ trợ xem báo cáo dành cho 3 kênh: Facebook, Instagram, Zalo. 

Lưu ý: Báo cáo bán hàng theo kênh bán chưa hỗ trợ lọc cho kênh Shopee. 

MỤC LỤC:

1. Hướng dẫn xem chi tiết báo cáo theo kênh:

Để xem được báo cáo, bạn vào phần Báo cáo → Kênh bán:

Tiếp theo, bạn có thể chọn để xem báo cáo cho tất cả các kênh đang kết nối vào Harasocial hoặc có thể chọn ra 1 kênh để xem chi tiết.

Hiện tại, bạn có thể lọc theo các trạng thái đơn hàng để xem chi tiết hơn (đơn hàng đã tạo từ Harasocial, đơn hàng đã hủy, đơn hàng hoàn tất)

 • Đơn hàng đã tạo từ Harasocial: là các đơn hàng được tạo và thanh toán thành công bao gồm tất cả các trạng thái đơn hàng. 

 • Đơn hàng hoàn tất / đã hủy: là các đơn đã thanh toán thành công và chuyển sang trạng thái chờ lấy hàng, bao gồm các đơn đã hoàn/hủy sau khi hoàn tất được cộng dồn mỗi ngày.

Mặc định hệ thống hiển thị báo cáo của 7 ngày gần nhất, bạn có thể chọn để xem được báo cáo theo nhiều ngày hơn:

Thứ tự báo cáo sẽ sắp xếp kênh có doanh thu lớn nhất đến kênh có doanh thu nhỏ nhất.

2. Giải thích về các chỉ số báo cáo: 

Các chỉ số chung của tất cả trạng thái đơn hàng:

 • Hội thoại bình luận: bao gồm tất cả hội thoại level 1(*) trên tất cả bài viết trên fanpage. Tỷ lệ % bình luận = Tổng số bình luận đã trả lời / Tổng số bình luận của khách level 1.

 • Hội thoại tin nhắn: gồm tổng số lượng tin nhắn khách hàng gửi đến theo bộ lọc thời gian. Tỷ lệ % tin nhắn = Tổng số tin nhắn đã trả lời / Tổng số tin nhắn của khách (tổng số tin nhắn của khách sẽ tính theo số lượng tin, ví dụ: 1 khách hàng nhắn 10 tin thì tổng số tin nhắn sẽ bằng 10).

 • Số khách tiếp nhận: tổng số khách hàng đã tương tác với trang, bao gồm cả tin nhắn và bình luận mà khách đã gửi đến trang.  

 • Số khách có số điện thoại: tổng số khách hàng có số điện thoại trong nội dung chat (theo bộ lọc thời gian).

 1. Tất cả đơn hàng (Đơn hàng đã tạo từ Harasocial): 

 • Số lượng đơn hàngTổng số lượng đơn hàng được lên thành công từ Harasocial, kênh Harasocial bao gồm tất cả trạng thái đơn hàng

 • Tỷ lệ chốt đơn: Số lượng đơn hàng / Số khách đã tiếp nhận

 • Doanh thu tạm tính: được tính trên tổng giá trị các đơn hàng tạo từ Harasocial, kênh Harasocial, bao gồm tất cả trạng thái đơn hàng. 

 1. Đơn hàng hoàn tất: 

 • Số lượng đơn hoàn tất: Tổng số lượng đơn hàng được tạo từ Harasocial, kênh Harasocial đã hoàn tất là các đơn đã thanh toán thành công và chuyển sang trạng thái chờ lấy hàng, bao gồm các đơn đã hoàn/hủy sau khi hoàn tất

 • Tỷ lệ đơn hoàn tất = Số lượng đơn hàng hoàn tất / Tổng số lượng đơn hàng tạo tự Harasocial. 

 • Doanh thu thực: Tổng giá trị các đơn hàng tạo từ Harasocial, kênh Harasocial có trạng thái hoàn tất là các đơn đã thanh toán thành công và chuyển sang trạng thái chờ lấy hàng, bao gồm các đơn đã hoàn/hủy sau khi hoàn tất

 1. Đơn hàng đã hủy: 

 • Số lượng đơn đã hủy: Tổng số lượng đơn hàng được tạo từ Harasocial, kênh Harasocial có trạng thái là đã hủy. 

 • Tỷ lệ đơn đã hủy = Số lượng đơn hàng đã hủy / Tổng số lượng đơn hàng đã tạo từ HaraSocial

 • Doanh thu thất thoát: Tổng giá trị các đơn hàng tạo từ Harasocial, kênh Harasocial có trạng thái đã hủy

Lưu ý: 

 • Các số liệu báo cáo sẽ được tính từ 00:00 đến 23:59 hàng ngày. 
 • Đối với các số liệu báo cáo của kênh Zalo sẽ chỉ được tính bắt đầu từ ngày 14/06/2023 trở đi, các dữ liệu trước ngày này sẽ không được hỗ trợ. 


(*) Chú thích

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!