Bản cập nhật mới bổ sung thêm tính năng báo cáo dựa theo kênh bán giúp nhà bán hàng thống kê được hiệu quả và chi tiết hơn. 

Nội dung

1. Hướng dẫn xem chi tiết báo cáo theo kênh

Để xem được báo cáo, bạn vào phần Báo cáo → Kênh bán:

Tiếp theo, bạn có thể chọn để xem báo cáo cho tất cả các kênh đang kết nối vào HaraSocial hoặc có thể chọn ra 1 kênh để xem chi tiết: 

Mặc định hệ thống hiển thị báo cáo của 7 ngày gần nhất, bạn có thể chọn để xem được báo cáo theo nhiều ngày hơn:

Thứ tự báo cáo sẽ sắp xếp kênh có doanh thu lớn nhất đến kênh có doanh thu nhỏ nhất

2. Giải thích về các chỉ số báo cáo: 

  • Hội thoại bình luận: bao gồm tất cả hội thoại level 1(*) trên tất cả bài viết trên fanpage. 

  • Hội thoại tin nhắn: gồm tổng số lượng tin nhắn khách hàng gửi đến theo bộ lọc thời gian.

  • Số khách tiếp nhận: tổng số khách hàng đã tương tác với trang, bao gồm cả tin nhắn và bình luận mà khách đã gửi đến trang.  

  • Số khách có số điện thoạitổng số khách hàng có số điện thoại trong nội dung chat (theo bộ lọc thời gian)

  • Số lượng đơn hàng: tổng số đơn hàng được tạo thành công theo từng kênh, không phân biệt trạng thái đơn hàng. 

  • Hiệu suất chốt đơn: sẽ bằng số khách chốt đơn chia cho số khách tiếp nhận

  • Doanh thu tạm tính: sẽ tính trên tổng giá trị đơn hàng bằng số lượng đơn hàng nhân cho tổng số tiền của từng đơn, bao gồm tất cả trạng thái đơn hàng: đơn đã huỷ, đã trả hàng, chưa thanh toán và đã thanh toán.

(*) Chú thích