Báo cáo

Xem báo cáo để đánh giá hiệu quả bán hàng: khích lệ, tính lương thưởng cho nhân viên
Mục lục: 1. Báo cáo chất lượng nhân viên 2. Báo cáo chất lượng dịch vụ 3. Báo cáo theo doanh số bán hàng của từng nhân viên Báo cáo là căn cứ để chủ s...
Thu, 12 Tháng 8, 2021 at 3:34 PM
Báo cáo hiệu suất nhân viên dựa trên doanh thu
MỤC LỤC Các chỉ số bạn cần quan tâm Tham khảo các KPI dựa vào chỉ số dành cho các bộ phận Báo cáo cho bạn xem rõ được hiệu suất của từng nhân viên dựa ...
Sun, 26 Tháng 9, 2021 at 8:30 AM
Báo cáo doanh thu theo ngày & số lượng hội thoại
Bản cập nhật mới bổ sung tính năng báo cáo theo ngày và theo số lượng hội thoại giúp nhà bán hàng thống kê được hiệu quả chuyển đổi theo từng ngày. Để xem ...
Sun, 26 Tháng 9, 2021 at 8:50 AM
Báo cáo nhân viên theo số hội thoại
Báo cáo giúp bạn xem được hiệu quả làm việc của nhân viên và có phương án khen thưởng, khích lệ hoặc thay đổi cách vận hành hợp lý.  Lưu ý: Hiện hệ thống đ...
Fri, 10 Tháng 9, 2021 at 2:35 PM
Báo cáo bán hàng theo kênh bán
Bản cập nhật mới bổ sung thêm tính năng báo cáo dựa theo kênh bán giúp nhà bán hàng thống kê được hiệu quả và chi tiết hơn.  Nội dung 1. Hướng dẫn xem ch...
Sun, 26 Tháng 9, 2021 at 9:10 AM
Báo cáo nhãn hội thoại
Nhãn hội thoại giúp bạn gắn nhãn cho từng khách hàng để có thể chăm sóc cho họ tốt hơn. Bảng thống kê tần suất nhãn sẽ giúp bạn nhìn ra những xu hướng của k...
Fri, 24 Tháng 9, 2021 at 10:33 AM

Cùng danh mục