Báo cáo

Báo Cáo Doanh Thu Theo Ngày & Số Lượng Hội Thoại
Báo cáo doanh thu theo ngày & số lượng hội thoại giúp nhà bán hàng có thể kiểm soát được doanh thu, số lượng khách hàng - đơn hàng - tin nhắn - bình luậ...
Tue, 19 Tháng 9, 2023 tại 9:57 SA
Báo Cáo Nhãn Hội Thoại
Nhãn hội thoại là phương thức giúp phân loại những đặc điểm của 1 khách hàng và với báo cáo nhãn hội thoại tại Harasocial sẽ giúp bạn có thể xem được những ...
Thu, 13 Tháng 7, 2023 tại 4:23 CH
Báo Cáo Hiệu Suất Nhân Viên Dựa Trên Doanh Thu
Báo cáo này sẽ giúp cho bạn có thể xem được hiệu suất của từng nhân viên dựa trên doanh thu mà họ đã bán ra. Điều này rất quan trọng trong việc tính KPI và ...
Thu, 13 Tháng 7, 2023 tại 5:17 CH
Báo Cáo Hiệu Suất Nhân Viên Theo Số Hội Thoại
Báo cáo này sẽ hỗ trợ bạn có thể xem được hiệu quả làm việc của nhân viên trong việc chăm sóc khách hàng thông qua các hội thoại mà họ đã xử lý. Qua đó sẽ c...
Thu, 13 Tháng 7, 2023 tại 5:18 CH
Báo Cáo Bán Hàng Theo Kênh Bán
Báo cáo bán hàng theo kênh bán cho phép người bán theo dõi được các chỉ số tiếp nhận khách hàng, tin nhắn, doanh thu các đơn hàng theo từng kênh bán. Hiện t...
Thu, 20 Tháng 7, 2023 tại 9:35 SA
Báo Cáo Hiệu Quả Quảng Cáo
Để đánh giá được độ hiệu quả của việc chạy quảng cáo trên Facebook của bạn, báo cáo hiệu quả quảng cáo của Harasocial sẽ giúp bạn đo lường được những chỉ số...
Fri, 14 Tháng 7, 2023 tại 6:03 CH
Hướng Dẫn Xuất File Báo Cáo
Hiện tại Harasocial hỗ trợ cho phép xuất file báo cáo về máy với những loại báo cáo sau:  Báo cáo theo kênh bán.  Báo cáo hiệu suất nhân viên dựa trên...
Thu, 29 Tháng 9, 2022 tại 5:09 CH

Cùng danh mục