Để đánh giá được độ hiệu quả của việc chạy quảng cáo trên Facebook của bạn, báo cáo hiệu quả quảng cáo của Harasocial sẽ giúp bạn đo lường được những chỉ số như: Số hội thoại tin nhắn đến từ quảng cáo, chi phí bạn chạy quảng cáo, các đơn được tạo, tổng các doanh thu và lợi nhuận mà quảng cáo ấy đã mang lại. Từ đó, các nhà bán hàng sẽ có được những kế hoạch quảng cáo, marketing phù hợp để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của mình. 


Hướng dẫn xem báo cáo: 

Bước 1: 

Truy cập Báo cáo → chọn Quảng cáo → nếu bạn chưa kết nối tài khoản quảng cáo, bạn vui lòng thực hiện đăng nhập bằng tài khoản quảng cáo Facebook để hệ thống có thể đồng bộ chiến dịch sang Harasocial. 

Bước 2:

Sau khi thực hiện kết nối hoàn tất, báo cáo quảng cáo sẽ hiển thị 3 mục bao gồm Chiến dịch, Nhóm quảng cáo, Quảng cáo. Tại đây bạn có lọc xem báo cáo của tất cả các trang hoặc 1 trang chi tiết, thời gian. 

Lưu ý: 

 • Giới hạn kết nối là 100 tài khoản quảng cáo.  

 • Các số liệu báo cáo sẽ được tính từ 00:00 đến 23:59 hàng ngày. 

 • Hiện tại Facebook chỉ hỗ trợ cho phép đồng bộ dữ liệu của các quảng cáo Tin nhắn Messenger (Click to Messenger). Hệ thống chỉ hiển thị dữ liệu khi khách hàng nhấn vào nút Nhắn tin trên quảng cáo

 • Dữ liệu trên Harasocial được thống kê trên hệ thống của Harasocial, không bao gồm số liệu Meta thống kê. Và ngược lại, dữ liệu trên Meta được hệ thống đồng bộ theo thống kê riêng của Meta, khác với dữ liệu trên Harasocial. Mỗi dữ liệu sẽ có chú thích ký hiệu riêng. 
 • Hệ thống sẽ hiển thị các chiến dịch theo thứ tự từ mới nhất đến cũ nhất. 

 • Bạn có thể tìm kiếm chiến dịch bằng cách nhập tên chiến dịch vào thanh tìm kiếm. 

Bước 3: 

Xem báo cáo

 • Chiến dịch: Hiển thị tên tất cả các chiến dịch không phân biệt theo trang. Nếu trang nào không có số liệu, hệ thống sẽ ẩn chiến dịch đó.

 • Quảng cáo: Tên hiển thị sẽ lấy 50 ký tự đầu tiên + [...] của bài đăng được đồng bộ từ Facebook 

 • Nhóm quảng cáo: Tên hiển thị nhóm quảng cáo được đồng bộ từ Facebook 

Các cột dữ liệu thống kê còn lại bao gồm: 

 • Số hội thoại từ quảng cáo: Tổng số hội thoại của khách hàng đến từ bài đăng quảng cáo có nút Nhắn tin

Lưu ý: Hiện tại chỉ thống kê được số liệu hội thoại inbox, chưa hỗ trợ đếm được hội thoại bình luận. 

 • Số đơn từ quảng cáo: Tổng số lượng đơn hàng được tạo từ bài đăng quảng cáo, không phân biệt trạng thái đơn hàng. 

Lưu ý: Hiện tại Harasocial chưa xác định được chiến dịch có hết hạn hay không. Để nhận biết, hiện tại số liệu sẽ được tính khi khách hàng cuối cùng nhấn vào chiến dịch và tạo đơn.

 • Chi phí quảng cáo: Tổng số tiền đã chi cho việc chạy quảng cáo, số liệu được thống kê từ Facebook. 

 • Doanh thu tạm tính từ quảng cáo: Tổng số tiền đơn hàng tạm tính (bao gồm tất cả trạng thái đơn hàng) được tạo từ bài đăng quảng cáo. 

 • Chi phí trên 1 đơn hàng: Tổng số tiền chi tiêu cho quảng cáo / Tổng số lượng đơn hàng. 

Hiển thị các chỉ số nâng cao: 

Các chỉ số nâng cao bao gồm: 

 • ID của chiến dịch / quảng cáo / nhóm quảng cáo
 • Trạng thái của chiến dịch: 
  • Hoạt động
  • Tạm ngừng
  • Đã xóa
  • Đang xem xét: Pending_review
  • Bị từ chối
  • Đã được phê duyệt
  • Chưa có thông tin thanh toán: Pending_billing_info
  • Tạm ngừng chiến dịch: Campaign_paused  
  • Đã lưu trữ
  • Tạm ngừng nhóm quảng cáo: Adset_paused
  • Đang duyệt: In_process  
  • With_issues
 • Ngân sách: Số tiền dự chi cho quảng cáo
 • Lượt hiển thị: Tần suất quảng cáo hiển thị trên màn hình cho mục tiếu đối tượng khách hàng chạy quảng cáo. 
 • Số người tiếp cận: Số người nhìn thấy quảng cáo ít nhất một lần. 

Lưu ý: Số người tiếp cận khác với số lượt hiển thị. Lượt hiển thị có thể bao gồm nhiều lượt xem quảng cáo của cùng một người.

 • CPM (Chi phí trên mỗi 1000 lần hiển thị)Tổng số tiền đã chi tiêu cho chiến dịch quảng cáo / Số lần hiển thị * (nhân) 1.000. Ví dụ: Nếu bạn chi tiêu $50 và nhận được 10.000 lần hiển thị thì CPM của bạn là $5.
 • Số lượt nhấn vào liên kết: Lượt nhấn (click) vào liên kết trên văn bản, file phương tiện hoặc nút hành động trên quảng cáo dẫn đến trang đích hoặc trải nghiệm do nhà quảng cáo chỉ định (không bao gồm lượt click trên nội dung hoặc liên kết trong phần bình luận của bài viết).
 • CPC (Chi phí trên 1 click): là hình thức quảng cáo trả phí được thanh toán dựa vào số click (nhấn) vào quảng cáo. Ví dụ: khi người dùng trên Facebook bấm vào quảng cáo của bạn thì bạn sẽ mất một khoản tiền cho mỗi lượt click. 
 • CTR (Tỷ lệ nhấn vào liên kết) = Lượt click vào liên kết / Số lần hiển thị
 • Kết nối tin nhắn mới: Số người mà doanh nghiệp của bạn đã thêm làm kết nối nhắn tin
 • Hội thoại tin nhắn đã bắt đầu: Số lần khách hàng bắt đầu gửi tin nhắn cho shop sau ít nhất 7 ngày không hoạt động
 • Số bình luận trên bài viết: Số bình luận trên bài viết quảng cáo
 • Lượt mua hàng: Số lượng các lượt mua hàng được tính từ quảng cáo
 • Giá trị chuyển đổi theo lượt mua: Tổng giá trị hàng hóa được tính trên tổng lượt mua hàng
 • ROAS (Lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo của lượt mua) = Giá trị chuyển đổi theo lượt mua / Tổng số tiền chi tiêu cho quảng cáo.

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!