Hiện tại Harasocial hỗ trợ cho phép xuất file báo cáo về máy với những loại báo cáo sau: 

Với thao tác xuất báo cáo này, nhà bán hàng hoặc nhân viên sẽ có được số liệu để thực hiện báo cáo hàng tuần nhằm đưa ra các giải pháp kinh doanh phù hợp hơn. 

MỤC LỤC:

Hướng dẫn xuất file báo cáo: 

Bước 1: 

Bạn cần lọc các điều kiện và thời gian mà bạn muốn xuất báo cáo: 


Bước 2: 

Ở mỗi báo cáo, nút Xuất file báo cáo sẽ hiển thị như sau: 

Bước 3: 

Hệ thống sẽ hiển thị thông tin chi tiết mà file sẽ xuất về thiết bị, bạn vui lòng xác nhận lại thông tin và nhấn Xuất báo cáo 

Bước 4:

File sau khi nhấn xuất sẽ được gửi về email của người dùng đang đăng nhập. Bạn chỉ cần tải báo cáo về là hoàn tất.

Lưu ý: 

  • Thời gian hết hạn của file sẽ là 7 ngày. Sau thời gian trên khi nhấn tải về thì hệ thống sẽ hiển thị trang báo lỗi 404. 

  • Giới hạn về thời gian lọc sẽ là trong 92 ngày, bạn không thể chọn điều kiện lọc quá 92 ngày.

  • Với báo cáo hiệu quả quảng cáo, hệ thống chưa hỗ trợ xuất file.

Chúc bạn kinh doanh thành công!