Nhằm hỗ trợ cho việc vận hành và quản lý các đơn từ công cụ Livestream Tin bán hàng được dễ dàng và nhanh chóng nhất, công cụ Phân chia công việc hàng loạt tại Quản lý công việc sẽ đảm bảo: 

- Chủ shop có thể phân chia đồng đều các đơn hàng cho các nhân viên, có thể loại trừ các công việc đã có người nhận để tránh công việc bị ghi đè cho nhân viên khác.

Cho phép chủ shop chọn hàng loạt công việc để gỡ nhận việc và chia lại từ đầu. 

- Dễ dàng đánh giá việc xử lý đơn hàng của các nhân viên. Chủ shop có thể tùy chỉnh cấu hình quản lý phân chia công việc theo 2 cách thức bao gồm:

  • Cho phép nhân viên tự gỡ nhận đơn: nhân viên có thể tự gỡ nhận các đơn mà đã được chỉ định cho họ.
  • Cho phép nhân viên tự nhận các công việc chưa có người nhận đơn: nhân viên có thể nhận chốt đơn đối với các đơn chưa có người nhận. 

Ngoài ra chủ shop có thể chọn hàng loạt các khách hàng để thao tác các hành động: 

  • Chia việc cho nhân viên: 

Chủ shop có thể chia hàng loạt các công việc của khách hàng cho nhân viên mà mình muốn. 

Lưu ý: Khi kích hoạt nút "Chỉ chia công việc chưa được giao cho nhân viên", các công việc chưa có nhân viên nào nhận đơn mới được chỉ định cho nhân viên mà bạn vừa chọn. Ngược lại khi bạn tắt kích hoạt, dù công việc đó đã được nhân viên nào nhận hay chưa thì hệ thống vẫn sẽ chỉ định lại cho nhân viên mà bạn vừa chọn 

  • Gỡ nhận việc cho nhân viên: 

Cho phép chủ shop có thể gỡ hàng loạt công việc của các khách hàng đang chọn và có thể chia lại từ đầu


Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua các kênh:

Cám ơn quý khách hàng!