Quản lý công việc

Phân Chia Công Việc Hàng Loạt
Nhằm hỗ trợ cho việc vận hành và quản lý các đơn từ công cụ Livestream và Tin bán hàng được dễ dàng và nhanh chóng nhất, công cụ Phân chia công việc hàng lo...
Tue, 27 Tháng 2, 2024 tại 9:10 CH
Giới thiệu về công cụ quản lý công việc HaraSocial
Công cụ quản lý công việc tại Harasocial là một công cụ có thể tổng hợp tất cả đơn hàng từ chiến dịch livestream và tin bán hàng. Hỗ trợ cho nhà bán hàng có...
Thu, 27 Tháng 6, 2024 tại 1:58 CH

Cùng danh mục