Trường hợp: Trên cùng 1 trình duyệt, bạn đang bật 2 tab với 2 tài khoản khác nhau như sau

Hệ thống sẽ hiển thị thông báo:

Nguyên nhân: mỗi 1 trình duyệt chỉ được phép đăng nhập 1 tài khoản. Trong trường hợp bạn đăng nhập 2 tài khoản trên cùng 1 trình duyệt, hệ thống sẽ dựa theo tài khoản đăng nhập mới nhất và hiển thị thông báo như trên.

Cách khắc phục: 

  • Cách 1: có 2 lựa chọn trong thông báo bao gồm "Chọn cửa hàng khác" hoặc "Truy cập cửa hàng mới (cửa hàng mới được bật ở tab khác trên cùng 1 trình duyệt) 
  • Cách 2: Trong trường hợp bạn muốn sử dụng nhiều tài khoản cùng 1 lúc, bạn vui lòng mở 1 trình duyệt khác và đăng nhập vào tài khoản bạn cần sử dụng.

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua các kênh:

Cám ơn quý khách hàng!