Đối với trường hợp trên, để có thể truy cập được vào hệ thống trên ứng dụng Harasocial Mobile, bạn vui lòng thao tác theo các bước sau: 

  • Bước 1: Mở trình duyệt web trên điện thoại (safari, google chrome, cốc cốc,...) truy cập vào trang https://accounts.haravan.com/ và chọn Đăng xuất khỏi tất cả tài khoản:

  • Bước 2: Mở app Harasocial Mobile, nếu trong app còn đang đăng nhập thì bạn vui lòng thực hiện đăng xuất khỏi tài khoản:
  • Bước 3: Sau đó ở màn hình đăng nhập, nhập thông tin của tài khoản và thực hiện đăng nhập lại bình thường. Xem thêm thao tác thực hiện đăng nhập tại đây

Trong trường hợp bạn đã thao tác theo hướng dẫn nhưng vẫn không đăng nhập được, bạn vui lòng  gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua các kênh: