Nhằm đáp ứng nhu cầu vận hành của các nhà bán hàng trong việc quản lý nhân viên, hiện tại khi thực hiện tạo đơn nhà bán hàng có thể giới hạn quyền cho nhân viên theo cấu hình kho. Lợi ích của việc giới hạn quyền: 

 • Đảm bảo tính chính xác và hiệu quả trong quá trình quản lý hàng hóa. 

 • Kiểm soát được quy trình xử lý đơn hàng đối với từng nhân viên 

 • Tăng tính bảo mật và giảm thiểu nguy cơ lộ thông tin đơn hàng 

 • Nâng cao hiệu suất chốt đơn cho từng nhân viên 

Đầu tiên bạn truy cập vào mục Cài đặt → Cài đặt cửa hàng → Cài đặt chung → kích hoạt nút “Giới hạn quyền tạo đơn hàng theo cấu hình kho và nhân viên”

Tiếp theo để có thể phân công nhân viên theo kho được thì nhân viên đó phải có quyền Chủ cửa hàng hoặc Admin Omni. Sau đó bạn truy cập vào hệ thống OmniPower → chọn Cấu hình → Địa chỉ và kho hàng 

Tại đây bạn lựa chọn 1 kho muốn phân công cho nhân viên → tại mục Phân công bạn vui lòng nhập tên nhân viên → nhấn Lưu 

Khi nhân viên thực hiện tạo đơn tại Harasocial, tại bước chọn kho lấy hàng nhân viên sẽ chỉ xem được các sản phẩm của kho mà nhân viên đó được phân công.  

Một số lưu ý quan trọng: 

 • Trong trường hợp chưa được cấp quyền, nhân viên không thể thực hiện thêm sản phẩm và hệ thống hiển thị hướng dẫn cấp quyền như sau:

 • Trong trường hợp bạn không có quyền cấp quyền, bạn vui lòng sao chép mẫu sau và gửi đến quản trị viên thực hiện cấp quyền:

 • Với quyền chủ cửa hàng dù có được phân công hay không, khi thực hiện chọn kho tạo đơn sẽ đều được hiển thị tất cả các kho. 

 • Trong trường hợp đang tồn tại đơn hàng nháp, nhưng bạn chưa được cấp quyền kho, hệ thống sẽ vô hiệu hóa nút Tạo đơn hàng. Bạn cần thực hiện cấp quyền ngay. 

 • Tại mục phí vận chuyển tạm tính thì danh sách kho sẽ được hiển thị tất cả, tuy nhiên để có thể thực hiện nhấn vào nút Tạo đơn sau khi tính phí thì nhân viên phải được phân công ở kho đó. 

Ví dụ: bạn được phân công kho A, tuy nhiên Tính phí vận chuyển đang chọn gửi hàng từ kho hàng Quận 11 nên nút Tạo đơn sẽ không nhấn được, nếu bạn chọn kho gửi hàng là kho A thì thì mới có thể thực hiện tạo đơn. 

 • Khi các nhân viên được phân công theo kho, sẽ có 2 điều kiện để kiểm tra được đơn hàng: 

  • Nếu được phân quyền đọc và ghi cho “Quản lý đơn hàng” + Quyền xem “Dữ liệu đơn hàng” là Chỉ định ⇒ Xem và xử lý các đơn hàng mình đã tạo và các đơn hàng thuộc kho được phân công. 

  • Nếu được phân quyền đọc và ghi cho “Quản lý đơn hàng” + Quyền xem “Dữ liệu đơn hàng” là Tất cả ⇒ Xem và xử lý được tất cả đơn hàng của tất cả các kho.  

 • Nếu tại hệ thống Omni nhân viên không phải quyền chủ cửa hàng hoặc admin Omni, tuy nhiên nếu được phân thêm nhóm quyền “Quản lý địa chỉ"  thì có thể thực hiện phân công kho bên hệ thống Omni.

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua các kênh:

Cám ơn quý khách hàng!