Trường hợp: Tại hội thoại Harasocial, có một số khách hàng đang không hiển thị tên mà chỉ có nội dung tên là "Khách mời số...". Tuy nhiên trong chi tiết hội thoại vẫn có nội dung tin nhắn được phản hồi tự động. Vậy đây có phải là lỗi? 

Nguyên nhân: Khi bạn thiết lập kịch bản tự động Customer chat và gắn vào cấu hình website, khi khách hàng nhấn vào nút Messenger chat tại Website sẽ hiển thị 2 lựa chọn như sau: 

1. Nếu khách hàng nhấn vào nút Tiếp tục dưới tên facebook”, hệ thống sẽ không chạy ra kịch bản mà bạn đã thiết lập. 

→ Đây là một trong những lỗi chưa được cập nhật từ phía Facebook, Harasocial sẽ nhanh chóng liên hệ với Facebook để cải thiện trong thời gian sớm nhất. 


2. Nếu khách hàng chọn nút “Tiếp tục với vai trò là khách”, hệ thống sẽ chạy ra kịch bản mà bạn đã thiết lập, tuy nhiên khi đồng bộ về hội thoại Harasocial sẽ không hiển thị tên khách hàng do đây là cách thức của vai trò khách hàng nên Facebook sẽ không trả được thông tin khách về Harasocial.


Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua các kênh:

Cám ơn quý khách hàng!