Dưới đây là một số dạng hội thoại Facebook được và không được hỗ trợ đồng bộ tại Harasocial: 


1. Harasocial hỗ trợ đồng bộ cho các dạng hội thoại: 

- Có hiển thị trên dòng thời gian (timeline) trang Facebook 

  • Bài viết bình thường - được tạo từ tính năng Auto comment của Harasocial 
  • Bài viết bình thường - được tạo từ Meta Business Suite 
  • Bài viết quảng cáo - được tạo từ Meta Business Suite 
  • Bài viết Reels - được tạo từ Meta Business Suite 

- Ẩn trên dòng thời gian (timeline) trang Facebook 

  • Bài viết quảng cáo định dạng hình ảnh / carousel - được tạo từ Ads Manager của Facebook 


2. Social không hỗ trợ đồng bộ cho các dạng hội thoại: 

  • Bài viết Story - được tạo từ Meta Business Suite.
  • Bài viết quảng cáo theo định dạng bộ sưu tập (Facebook Collection) - được tạo từ Ads Manager của Facebook.


Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua các kênh:

Cám ơn quý khách hàng!