Nhận biết lỗi: Sau khi kết nối Instagram vào Harasocial, tại mục tin nhắn không đồng bộ và hiển thị tin nhắn về. 

Nguyên nhân: Instagram cấp thiếu quyền truy cập vào tin nhắn.

Cách khắc phục: Có 2 cách khắc phục: 


- Cách 1: Truy cập vào fanpage và chọn cài đặt Instagram để bật cấp quyền:

  • Trên kết nối Instagram, hãy đảm bảo bạn đã bật “Cho phép truy cập vào tin nhắn trên Instagram trong hộp thư".

  • Thực hiện ngắt kết nối trang, sau đó thực hiện kết nối lại để làm mới luồng. 


- Cách 2: Truy cập vào fanpage trên ứng dụng Instagram để bật cấp quyền: 

  • Mở ứng dụng Instagram → chọn “Cài đặt và quyền riêng tư": 

  • Chọn “Tin nhắn và lượt phản hồi tin" Chọn "Tin nhắn đang chờ":

  • Hãy đảm bảo bạn đã bật “Cho phép truy cập vào tin nhắn":
  • Thực hiện ngắt kết nối trang, sau đó thực hiện kết nối lại để làm mới luồng. 

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua các kênh:

Cám ơn quý khách hàng!