Nguyên nhân: Hiện tại khi người dùng đã mua và nâng cấp gói trên Zalo OA nhưng chưa click vào nút gia hạn thì vẫn sẽ không kết nối được với Harasocial. Hệ thống sẽ báo tình trạng như sau: 

Giải pháp: Người dùng cần truy cập vào Zalo OA để kiểm tra xem đã thực hiện gia hạn gói hay chưa, nếu chưa người dùng cần thực hiện gia hạn hoặc lựa chọn bật nút "Gia hạn tự động" để không cần phải phát sinh việc mỗi tháng phải thực hiện gia hạn 1 lần.