Hiện tại Facebook đã thay đổi chức năng giao thức chuyển giao (Handover Protocol), người dùng chỉ có thể chọn 1 ứng dụng chính (primary app) chứ không chia ra thành 2 ứng dụng chính và phụ (secondary app) như trước đây. Điều này có nghĩa là khi bạn thiết lập primary app cho một ứng dụng thì ứng dụng đó sẽ giữ quyền xử lý hội thoại. 

Điều này sẽ gây ảnh hướng gì đến quá trình kinh doanh của bạn ? 

Khi "Haravan Funnel" không được thiết lập là primary app thì:

  • Không thể gửi tin nhắn inbox trực tiếp đến cho khách hàng và hiển thị cảnh báo lỗi #10 như sau "Thông báo lỗi từ Facebook - #10: Không gửi được tin nhắn do có ứng dụng khác đang giữ quyền xử lý hội thoại. Để toàn bộ tin nhắn được gửi đi, bạn hãy cài đặt cho phép Harasocial xử lý tất cả hội thoại"

Khi nhấn "Nhấn để gửi lại" thì tin nhắn vẫn sẽ được gửi đi, tuy nhiên mỗi tin nhắn sau mà bạn gửi đi vẫn sẽ tiếp tục hiện cảnh báo lỗi #10 và bắt buộc bạn phải thao tác "Nhấn để gửi lại" liên tục như vậy.

  • Những kịch bản chatbot như: kịch bản chăm sóc, trả lời theo từ khóa, xử lý theo điều kiện, tin nhắn mặc định, tin nhắn mở đầu, lời chào hay các kịch bản menu đều sẽ không thể hoạt động.  Bạn có thể xem được cảnh báo lỗi "(#10) Message failed to send because another app is controlling this thread now." khi các tin nhắn từ chatbot không gửi được tại Trợ lý chat  Cài đặt Messenger → Log:


Điều này sẽ gây ra ảnh hưởng gì ? 

  • Các tin nhắn khi gửi khách sẽ bị gián đoạn. 

  • Tác động lớn đến việc chốt đơn cho khách.

  • Khi các tin nhắn chatbot không hoạt động sẽ gây mất thời gian hơn trong việc chăm sóc khách hàng.

Hướng dẫn khắc phục

Lưu ý: Sau khi thực hiện đặt "Haravan Funnel" thành người nhận chính nhưng vẫn xuất hiện lỗi #10. Vui lòng kiểm tra lại và thực hiện thay đổi giao thức chuyển giao 1 lần nữa, vì có thể ở những nhân viên có quyền quản trị viên khác trong fanpager cũng có thể vào thay đổi giao thức chuyển giao. 

Kết quả nhận được: 

Khi bạn đã thiết lập người nhận chính là “Haravan Funnel”, khi đó bạn sẽ có thể gửi tin nhắn đến khách hàng bình thường. Còn đối với các tin nhắn chatbot, kịch bản sẽ được hoạt động trở lại như trước.  

Nếu lỗi vẫn chưa được khắc phục, hãy liên hệ với Harasocial ngay !

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!