Trong quá trình xử dụng sản phẩm, trong vài trường hợp liên quan đến kết nối hệ thống Facebook sẽ phát sinh lỗi. Bên dưới là 1 số lỗi chúng tôi tổng hợp lại, bạn có thể tham khảo và xử lý khi cần thiết. 

Ngoài ra bạn có thể email tới support@haravan.com để được hỗ trợ.

1. Lỗi mất kết nối Fanpage

Mặc dù bạn bấm kết nối lại nhiều lần nhưng khi vào vẫn tiếp tục nhận được thông báo như bên dưới: 

Cách xử lý:

1. Truy cập https://www.facebook.com/settings?tab=business_tools&ref=settings

2. Chọn vào app Haravan Funnel và bấm Gỡ.

Sau đó quay trở lại HaraSocial hoặc reload lại trang và tiến hành kết nối lại. 


2. Không tìm thấy trang Faccebook lúc kết nối dù đã là quản trị viên của trang

Cách xử lý:

1. Truy cập https://www.facebook.com/settings?tab=business_tools&ref=settings

2. Chọn vào app Haravan Funnel và bấm Xem và chỉnh sửa:

Tiến hành chỉnh sửa và stich chọn cho phép app các quyền xem và quản lý trang.

3. Quay lại HaraSocial và kết nối lại.


3. Hướng dẫn xem thông báo vi phạm từ Facebook

Trường hợp khách hàng bị vi phạm chính sách Facebook liên quan đến thẻ tin nhắn sẽ ảnh hưởng đến việc gửi tin nhắn cho khách hàng đã nhắn tin quá 24 giờ. 

Chi tiết thông tin: https://developers.facebook.com/docs/messenger-platform/send-messages/message-tags/ 

Tái hiện trên HaraSocial:

Báo mã lỗi #2022:

  1. error_code: "(#2022) Tạm thời bạn bị chặn thực hiện thao tác này."
  2. error_message: "(#2022) Tạm thời bạn bị chặn thực hiện thao tác này."

Nhắn tin comment cũng báo lỗi “Tạm thời bạn bị chặn thực hiện thao tác này:

Để xem chi tiết vi phạm của trang Facebook. Hãy vào phần Cài đặt trang ->Hộp thư hỗ trợ về trang:

=> Khách hàng chủ động yêu cầu Facebook hỗ trợ.