Trong quá trình sử dụng sản phẩm, trong vài trường hợp liên quan đến kết nối hệ thống Facebook sẽ phát sinh lỗi. Bên dưới là 1 số lỗi chúng tôi tổng hợp lại, bạn có thể tham khảo và xử lý khi cần thiết. 

Ngoài ra bạn có thể email tới support@haravan.com để được hỗ trợ.

1. Lỗi mất kết nối Fanpage

Mặc dù bạn bấm kết nối lại nhiều lần nhưng khi vào vẫn tiếp tục nhận được thông báo như bên dưới: 

Cách xử lý:

1. Truy cập https://www.facebook.com/settings?tab=business_tools&ref=settings

2. Chọn vào app Haravan Funnel và bấm Gỡ.

Sau đó quay trở lại HaraSocial hoặc reload lại trang và tiến hành kết nối lại. 

2. Không tìm thấy trang Faccebook lúc kết nối dù đã là quản trị viên của trang

Cách xử lý:

1. Truy cập https://www.facebook.com/settings?tab=business_tools&ref=settings

2. Chọn vào app Haravan Funnel và bấm Xem và chỉnh sửa:

Tiến hành chỉnh sửa và stich chọn cho phép app các quyền xem và quản lý trang.

3. Quay lại HaraSocial và kết nối lại.

3. Hướng dẫn xem thông báo vi phạm từ Facebook

Trường hợp khách hàng bị vi phạm chính sách Facebook liên quan đến thẻ tin nhắn sẽ ảnh hưởng đến việc gửi tin nhắn cho khách hàng đã nhắn tin quá 24 giờ. 

Chi tiết thông tin: https://developers.facebook.com/docs/messenger-platform/send-messages/message-tags/ 

Tái hiện trên HaraSocial:

  • Error Code: 100, Subcode: 33: 

Nguyên nhân: Bình luận mà bạn đang trả lời đã bị xóa khỏi bài đăng 

Cách xử lý: không cần thiết phải sửa vì bạn không thể trả lời bình luận đã xóa. Tuy nhiên, bạn có thể kiểm tra lại xem thực tế bình luận đã bị xóa hay chưa bằng cách trong cuộc trò chuyện, bạn bấm ra ngoài để xem bài đăng trên Facebook. 

  • Error Code: 551, Subcode: 1545041

Nguyên nhân: Người nhận đã đóng cuộc trò chuyện, chặn hoặc họ có quyền hạn chế đối với cài đặt Facebook Messenger, ngăn ứng dụng / phản hồi của bên thứ ba gửi tin nhắn cho họ.

Cách xử lý: Bạn sẽ cần sử dụng Facebook Messenger trực tiếp để trả lời người dùng. Sẽ có một liên kết ở đầu cuộc trò chuyện cho phép bạn truy cập cuộc trò chuyện từ Hộp thư đến của Messenger.

  • Error Code: 10, Subcode: 2018278

Nguyên nhân: Facebook có một hạn chế là chỉ cho phép bạn trả lời khách hàng trong vòng 24 giờ sau tin nhắn đầu tiên của họ. Khi đó, bạn sẽ báo cáo với Facebook rằng phản hồi của bạn là 'Cập nhật tài khoản' và điều đó Facebook sẽ cho phép thông báo đó được thông qua. Tuy nhiên, nếu bạn có các ứng dụng khác lạm dụng thẻ 'Cập nhật tài khoản', thì Facebook sẽ chặn Trang của bạn sử dụng thẻ đó 

Cách xử lý: Kiểm tra 24 giờ qua kể từ khi khách hàng để lại tin nhắn đầu tiên của họ. Bạn có thể thử trả lời trực tiếp thông qua Facebook Messenger. Sẽ có một liên kết ở đầu cuộc trò chuyện cho phép bạn truy cập cuộc trò chuyện từ Hộp thư đến của Messenger. 

  • Error Code: 2022

Nguyên nhân: Facebook có giới hạn về việc gửi đi với các ứng dụng của bên thứ 3 khi gửi nhiều tài liệu tiếp thị / quảng cáo. Khi điều này xảy ra, nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả các ứng dụng của bên thứ ba được kết nối với Trang và ngăn bạn gửi thêm tin nhắn trong một thời gian. Và sẽ tạm thời điều chỉnh Trang của bạn nếu phát hiện điều này đang xảy ra. 

Cách xử lý: Sử dụng Facebook Messenger trực tiếp để trả lời người dùng. Nếu bạn muốn trả lời trực tiếp thông qua Messenger, sẽ có một liên kết ở đầu cuộc trò chuyện cho phép bạn truy cập cuộc trò chuyện từ Hộp thư đến của Messenger.

  • Error Code: 10, Subcode: 2018336

Nguyên nhân: Bắt đầu từ 21/12/2020, Facebook đã vô hiệu hóa một số chức năng nhất định trong EEA để tuân thủ chỉ thị về quyền riêng tư điện tử. Điều này ảnh hưởng đến tính năng cho phép bạn trả lời tin nhắn Facebook Messenger bằng cách sử dụng danh tính của riêng bạn và điều này cũng ngăn bạn đưa tệp đính kèm vào phản hồi của bạn với khách hàng.

Cách xử lý: Trước tiên, kiểm tra kỹ xem phản hồi của mình có bao gồm bất kỳ tệp đính kèm nào không. Nếu bạn có tệp đính kèm trong câu trả lời của mình, bạn cần xóa tệp đó đi. Tuy nhiên, thay vào đó, bạn có thể bao gồm một URL để xem tệp đính kèm. 

  • Error Code: 200, Subcode: 2424008

Nguyên nhân: Bạn nhận được lỗi này vì Facebook đang yêu cầu bạn hoàn thành Ủy quyền xuất bản trước khi bạn có thể để lại nhận xét. Nếu bạn quản lý một Trang có nhiều người xem, bạn có thể được yêu cầu xác nhận danh tính và bảo mật tài khoản của mình thông qua quy trình Cấp phép xuất bản trang mới.

Cách xử lý: Bạn sẽ cần phải thực hiện quy trình Ủy quyền xuất bản trang trước khi có thể trả lời khách hàng.