Nguyên nhân: Tổng số tồn của sản phẩm ở các kho cần phải lớn 0. 

Ví dụ như một sản phẩm có tồn ở kho A là 2 và kho B là -2, nghĩa là tổng số tồn ở các kho bằng 0. Khi bạn tạo đơn hàng này ở Harasocial và chọn kho A (kho còn 2 sản phẩm) thì hệ thống sẽ báo là Sản phẩm đã hết hàng và đơn hàng không được tạo.

Hướng xử lý: Bạn chỉ cần thực hiện điều chỉnh lại số lượng tồn của sản phẩm đó ở 1 trong 2 kho và tiếp tục thực hiện việc tạo đơn. Cách điều chỉnh số lượng bạn có thể xem tại đây.

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua các kênh:

Chúc bạn kinh doanh thành công!