Câu hỏi thường gặp về Trợ lý chat

Làm thế nào để tắt menu "Powered by Haravan, Tra cứu hạng và điểm thưởng, Ưu đãi hiện có"?
Trả lời:  Menu 'Powered by Haravan' là menu xuất hiện mặc định trên Chatbot. Khi nhấp vào menu này, bạn sẽ được truy cập đến Messenger để chat với...
Thu, 11 Tháng 1, 2024 tại 3:14 CH
Nguyên nhân khi nhấn Xuất bản Menu hiển thị thông báo"Lỗi giới hạn số lần gọi api tới facebook"
Trả lời: Bạn chỉ có thể thực hiện thay đổi và lưu menu chính 10 lần trong 10 phút do chính sách giới hạn của Facebook. Nếu như trong vòng 10 phút, bạn lưu t...
Wed, 21 Tháng 12, 2022 tại 3:33 CH
Vì sao không thể xóa được thư mục nhãn?
Trả lời: Không thể xóa được các thư mục đang có nhãn. Nếu muốn xóa, hãy di chuyển nhãn trong thư mục hiện tại sang thư mục khác.
Wed, 21 Tháng 12, 2022 tại 3:52 CH

Cùng danh mục