Câu hỏi thường gặp về Cài đặt cửa hàng

Các số liệu khi sử dụng công cụ "Đẩy dữ liệu sự kiện lên Meta" sẽ được thống kê tại đâu?
Trả lời: 2 giao thức gửi sự kiện lên Meta bao gồm: CAPI và Signal tại Harasocial đều có chung 1 mục tiêu đó là giúp doanh nghiệp tổng hợp dữ liệu về hành vi...
Fri, 22 Tháng 3, 2024 tại 9:53 SA

Cùng danh mục