Với khối lượng lớn khách hàng cần chăm sóc hằng ngày, bạn cần những công cụ tự động hỗ trợ cho việc xin thông tin đặt hàng của khách hàng hiệu quả hơn. HaraSocial đã phát triển một số tính năng giúp bạn tự động thu thập thông tin liên hệ của khách hàng mà không phải nhắn hỏi lại từng khách hàng.  

 1. Giới thiệu tính năng mới lưu trữ thông tin vào hồ sơ khách hàng

Tính năng lưu trữ thông tin sẽ giúp bạn lưu trữ hai trường thông tin là số điện thoại và địa chỉ vào hồ sơ khách hàng trên hệ thống OmniPower. Những thông tin này sẽ được đồng bộ và hiển thị trong mục địa chỉ trên hệ thống Social, hỗ trợ bạn tạo đơn hàng nhanh chóng.

 1. Chọn Nhập liệu trong phần hiệu chỉnh nội dung tin nhắn -> Chọn kiểu trả lời là Số điện thoại hoặc Địa chỉ.       


 1. Bật lưu Số điện thoại/ Địa chỉ vào hồ sơ khách hàng.                                                        


 1. Phân biệt thông tin địa chỉ liên hệ và thông tin giao hàng

 • Thông tin địa chỉ liên hệ: Hiển thị đầu tiên trong mục địa chỉ lưu trữ và chỉ có một thông tin địa chỉ liên hệ. Nếu bạn thiết lập lưu thông tin vào địa chỉ liên hệ, thông tin mới nhập sẽ được ghi đè lên thông tin đã có.

 • Thông tin giao hàng: Khách hàng có thể có nhiều địa chỉ giao hàng. Khi bạn thiết lập lưu thông tin địa chỉ giao hàng, những thông tin mới sẽ được ghi thêm và hiển thị bên dưới. 
2. Kết hợp tính năng Trả lời theo từ khóa và Lưu trữ thông tin để thu thập thông tin tự động

Khi khách hàng đã đồng ý đặt hàng, bạn chỉ cần thiết lập tính năng trả lời theo từ khóa và nhắn khách hàng gõ từ khóa đó, hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn thu thập thông tin khách hàng. Trong lúc đó, bạn có thể hỗ trợ những khách hàng tiếp theo và quay lại tạo đơn hàng sau.

 1. Trợ lý chat -> Kịch bản -> Trả lời theo từ khóa -> Thiết lập kịch bản cho tin nhắn có Nội dung là Chốt đơn -> Tạo tin nhắn mới. 

 1. Chọn Loại nội dung Khác -> Thực hiện xóa ô Nhập tin nhắn -> Chọn Nhập liệu. 


 1. Tạo tin nhắn thu thập số điện thoại bằng cách chọn Kiểu trả lời là Số điện thoại -> Bật Lưu số điện thoại vào hồ sơ khách hàng -> Chọn Custom Field Số điện thoại.                      

 2. Thực hiện tạo tin nhắn thu thập số điện thoại. Chọn Nhập liệu -> Chọn Nhập tự do -> Kiểu trả lời là Địa chỉ

 • Giới hạn lại tỉnh/thành sẽ giúp bạn giới hạn lại tỉnh/thành hiển thị trong bảng hỏi. Hoặc Chỉ hiển thị tỉnh thành giúp bạn thu thập duy nhất trường thông tin tỉnh/thành.      


 

 1. Thiết lập chữ trên nút Thiết lập địa chỉNhập địa chỉ mới và chữ trên nút Bỏ qua thiết lập địa chỉ là Giao đến địa chỉ cũ -> Bật Lưu địa chỉ vào hồ sơ khách hàng. (Khuyến khích bạn nên chọn Lưu địa chỉ vào thông tin giao hàng).

 • Lưu  địa chỉ vào thông tin liên hệ: Thông tin mới nhập sẽ được ghi  đè lên thông tin cũ đã có.
 • Lưu đia chỉ vào thông tin giao hàng: Thông tin mới nhập sẽ được ghi thêm bên dưới những thông tin đã có

 1. Chọn trường Custom Field để lưu các thông tin như Địa chỉ, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường/Xã.     

 1. Sau khi thực hiện chỉnh sửa xong, bạn chọn xuất bản để kích hoạt. 


Ngoài ra, bạn có thể sử dụng những tính năng khác như Đường dẫn ref, Kịch bản chăm sóc để tự động thu thập thông tin liên hệ khách hàng.


3. Trải nghiệm thực tế

Sau khi khách hàng đã đồng ý đồng ý đặt hàng, nhân viên chỉ cần nhắn khách hàng nhắn tin “Chốt đơn”. Tính năng trả lời từ khóa sẽ tự động gửi tin nhắn hỏi số điện thoại và địa chỉ như bạn đã thiết lập từ trước 


Khi khách hàng nhập không đúng định dạng số điện thoại, sẽ có tin nhắn nhắc nhở khách hàng kiểm tra và nhập lại đúng định dạng.


Với khách hàng mới chưa từng đặt hàng, sau khi nhập địa chỉ thì địa chỉ sẽ hiển thị trong mục tạo đơn hàng


Với khách hàng cũ đã thực hiện đặt hàng và có địa chỉ trên HaraSocial thì chỉ cần nhấn Giao đến địa chỉ cũ, sẽ có tin nhắn báo Giao đến địa chỉ cũ để nhân viên thực hiện tạo đơn hàng giao đến địa chỉ đã có.