Vấn đề: Trong phiên live hoặc trong công cụ Tin bán hàng, người bán đã bán hết số lượng tồn kho trong đợt 1 nhưng sau đó đã thực hiện cập nhật lại số lượng tồn và khi khách hàng chốt đơn hệ thống vẫn gửi tin nhắn phản hồi hết hàng. 


Nguyên nhân: Số tồn hiển thị trên chiến dịch chỉ mang tính chất tham khảo nhằm hỗ trợ người bán có thể kiểm soát được số lượng trong thời điểm Livestream hoặc chiến dịch tin bán hàng đang hoạt động. Số tồn kho tại Livestream / Tin bán hàng Harasocial chưa được cập nhật đồng bộ thời gian thực tế với tồn kho tại Omni. 


Huớng xử lý: Có 2 cách thức để hệ thống có thể cập nhật được số lượng tồn kho tại livestream / Tin bán hàng Harasocial và làm mới lại luồng tin nhắn phản hồi khi hết hàng. 

- Cách 1: Trong quá trình Livestream hoặc chiến dịch Tin bán hàng đang kích hoạt bạn có thể nhấn vào nút "Cập nhật thông tin sản phẩm" ở đầu danh sách sản phẩm để xem được thông tin sản phẩm mới nhất được đồng bộ từ Omni.

- Cách 2: Trong trường hợp bạn không kiểm tra số lượng tồn kho, bạn có thể cài đặt Số lượng mở bán cho từng sản phẩm trong từng phiên live / chiến dịch, đối với cột này bạn sẽ không cần quan tâm đến số lượng tồn kho có được cập nhật đúng hay không, bạn chỉ cần quan tâm đến số lượng tối đa mà bạn sẽ bán. 

Tại bước xác nhận các sản phẩm được thêm vào kịch bản sẽ có cột Số lượng mở bán, đối với cột này sẽ chỉ hiển thị đối với phương thức chốt đơn tự động, bạn có thể nhập số lượng tối đa mà bạn được bán trong phiên live / chiến dịch. 

Có 2 trường hợp xảy ra dù bạn đã có thiết lập cấu hình tin nhắn phản hồi khi hết hàng: 

- Nếu bạn không nhập số lượng mở bán, khi hết số lượng tồn kho hệ thống vẫn sẽ gửi tin nhắn giỏ hàng đến cho người mua và chỉ đến bước trang thanh toán mới hiển thị thông báo đã hết hàng và không cho phép hoàn tất đơn hàng. 

- Trong trường hợp bạn có nhập số lượng mở bán, khi hết số lượng tồn kho hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn phản hồi khi hết hàng.


Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua các kênh:

Cám ơn quý khách hàng!