Để nâng cấp trải nghiệm người dùng, các trang không đăng nhập Harasocial và không nhận được tin nhắn mới nào trong vòng 1 tháng sẽ tạm thời ngừng đồng bộ hội thoại từ ngày 10/05/2022.

Trong bài viết này, Harasocial sẽ giải thích tình trạng, ảnh hưởng và cách xử lý khi trang của bạn tạm ngừng đồng bộ hội thoại:

  • Tình trạng: Nếu trang của bạn không đăng nhập Harasocial và không nhận được tin nhắn mới trong 1 tháng => Harasocial sẽ ngừng đồng bộ hội thoại trên trang đó.

  • Ảnh hưởng: Sau khi tạm ngưng đồng bộ hội thoại, tất cả các chức năng liên quan đến trả lời tự động sẽ ngừng hoạt động. 

Hướng dẫn khắc phục:

Để có thể khắc phục được tình trạng này, bạn chỉ cần đăng nhập lại vào Harasocial và sử dụng bình thường. 

=> Khi đó các hội thoại sẽ tự động được đồng bộ về. 


Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!