Có một số lý do cơ bản dẫn đến việc bị mất kết nối như:

  • Đã ngừng hoạt động 

  • Đổi mật khẩu

  • Không còn quyền quản trị fanpage 

  • Thay đổi quyền quản trị fanpage

  • Cập nhật lại quyền cho ứng dụng Haravan trên Facebook 

  • Fanpage đã kết nối với Harasocial bị xóa

  • Đã tắt chatbot

  • Không tìm thấy thông tin tài khoản Facebook

Dưới đây là một số trường hợp bị mất kết nối khác mà bạn có thể tham khảo thêm nếu gặp phải trường hợp tương tự: 


1. Dù nhấn “Kết nối lại” nhiều lần nhưng vẫn không thể kết nối: 

Nguyên nhân: Hiện tại hệ thống sau một thời gian sử dụng sẽ cần làm mới lại các quyền truy cập cũng như đăng nhập. 

Cách khắc phục: 

  • Bước 3: Chọn app Haravan Funnel và thực hiện gỡ app → Sau đó tiếp tục gắn lại

  • Bước 4: Quay về hệ thống Harasocial, thực hiện Ngắt kết nối trang → Sau đó thực hiện kết nối lại là hoàn tất. 

Lưu ý: Cần có quyền quản trị viên Facebook và quản trị viên Harasocial mới có thể thực hiện kết nối. 


2. Đã kết nối trang với Harasocial tại ứng dụng dành cho doanh nghiệp trên Facebook (business app store trên Facebook) nhưng vẫn bị ngắt kết nối? 

Nguyên nhân: Hiện tại Harasocial chưa hỗ trợ kết nối fanpage từ luồng business app store. Chỉ hỗ trợ kết nối bằng luồng kết nối trang trên Harasocial. 

Cách xử lý: Ngắt kết nối trang khỏi Harasocial và thực hiện kết nối trang lại 1 lần nữa tại hệ thống Harasocial là được.  


Trong các trường hợp bạn không gặp các vấn đề trên và không thực hiện kết nối được, vui lòng liên hệ với Harasocial để nhận được sự hỗ trợ. 

Cám ơn quý khách hàng!