Trong quá trình sử dụng sản phẩm, trong vài trường hợp liên quan đến kết nối hệ thống Facebook sẽ phát sinh lỗi. Bên dưới là 1 số lỗi chúng tôi tổng hợp lại, bạn có thể tham khảo và xử lý khi cần thiết. 

Ngoài ra bạn có thể email tới support@haravan.com để được hỗ trợ.

MỤC LỤC: 

1. Lỗi mất kết nối Fanpage:

Mặc dù bạn bấm kết nối lại nhiều lần nhưng khi vào vẫn tiếp tục nhận được thông báo như bên dưới:

Cách xử lý:

  1. Truy cập https://www.facebook.com/settings?tab=business_tools&ref=settings

  2. Chọn vào app Haravan Funnel và bấm Gỡ.

  3. Sau đó quay trở lại Harasocial hoặc reload lại trang và tiến hành kết nối lại. 

2. Không tìm thấy trang Facebook lúc kết nối dù đã là quản trị viên của trang:

Cách xử lý:

  1. Truy cập https://www.facebook.com/settings?tab=business_tools&ref=settings

  2. Chọn vào app Haravan Funnel và bấm Xem và chỉnh sửa:

 

  1. Tiến hành chỉnh sửa và bấm chọn cho phép app các quyền xem và quản lý trang.

  2. Quay lại Harasocial và kết nối lại.

3. Lỗi mất kết nối Fanpage, thực hiện kiểm tra thì thấy không có kết nối với Harafunnel dù đã được kết nối trước đó.

Nguyên nhân: Do tài khoản của bạn đang dùng là tải khoản doanh nghiệp, chính vì vậy bạn không thể cài đặt ứng dụng nên dẫn đến trường hợp mất kết nối trang. 

Cách xử lý:

  1. Phân quyền cho tài khoản của bạn là quyền quản trị viên
  2. Sau đó ngắt kết nối trang.
  3. Dùng tài khoản Facebook cá nhân của bạn kết nối lại với Harasocial là được.

4. Đã kết nối trang với Harasocial tại ứng dụng dành cho doanh nghiệp trên Facebook (business app store trên Facebook) nhưng vẫn bị ngắt kết nối? 

Nguyên nhân: Hiện tại Harasocial chưa hỗ trợ kết nối fanpage từ luồng business app store. Chỉ hỗ trợ kết nối bằng luồng kết nối trang trên Harasocial. 

Cách xử lý: Ngắt kết nối trang khỏi Harasocial và thực hiện kết nối trang lại 1 lần nữa tại hệ thống Harasocial là được.  

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!