Câu hỏi thường gặp về Công cụ tăng trưởng

Câu Hỏi Thường Gặp Về Công Cụ Facebook Comment
1. Vì sao công cụ Facebook Comment không gửi được tin nhắn? Công cụ Facebook Comment không hoạt động trong các trường hợp sau: Trường hợp 1: Bật cấu hìn...
Mon, 27 Tháng 3, 2023 tại 8:48 SA
Làm sao để nhận biết được khách tương tác với chatbot trên website đang đứng tại trang nào của web?
Trả lời: Bạn có thể sử dụng kịch bản đường dẫn ref hoặc Customer chat với nội dung có gắn trường custom field là last_page_source.  Khi khách hàng nhắn t...
Wed, 16 Tháng 8, 2023 tại 4:48 CH

Cùng danh mục