Trả lời: Bạn có thể sử dụng kịch bản đường dẫn ref hoặc Customer chat với nội dung có gắn trường custom field là last_page_source

Khi khách hàng nhắn tin vào nút chat tại website, khi đồng bộ về hội thoại Harasocial sẽ hiển thị last_page_source tại mục thông tin bổ sung như sau: 

=> Tuy nhiên, hiện tại hệ thống sẽ chỉ hỗ trợ áp dụng hỗ trợ gắn trường custom field last_page_source cho kịch bản customer chat và chưa hỗ trợ cho kịch bản đường dẫn ref hoặc các tool chatbot khác. 


Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua các kênh:

Cám ơn quý khách hàng!