Việc ẩn đi những bình luận sẽ giúp cho người bán có thể hạn chế tình trạng mất thông tin khách hàng vào tay những công ty đối thủ. Tại Harasocial, có nhiều điều kiện để để bạn chọn lựa chọn cho việc ẩn bình luận, bạn chỉ cần thiết lập những cấu hình dưới đây:  

Lưu ý: chỉ ẩn những bình luận mới kể từ khi bạn thiết lập cấu hình này.


aTự động ẩn tất cả bình luận: 

Với lựa chọn này hệ thống sẽ giúp bạn tự động ẩn tất cả bình luận của khách hàng với tất cả các bài viết trên Fanpage của bạn.

b. Tự động ẩn tất cả bình luận có số điện thoại: 

Với lựa chọn này hệ thống sẽ giúp bạn tự động ẩn tất cả những bình luận có chứa số điện thoại của khách hàng.

c. Ẩn bình luận có từ khóa: 

Với lựa chọn này hệ thống sẽ giúp bạn tự động ẩn tất cả bình luận có chứa từ khóa mà bạn thiết lập. 

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!