Sản phẩm tùy biến là các sản phẩm không được lưu trong danh sách sản phẩm, chính vì vậy các sản phẩm tùy biến được thêm nhanh trong chiến dịch livestream của Harasocial sẽ phục vụ cho mục đích: 

  • Giới thiệu các sản phẩm mới hoặc các sản phẩm không bán lâu dài nên không cần lưu trong danh sách sản phẩm để quản lý tồn kho. 

  • Triển khai minigame với các từ khóa sản phẩm quà tặng tùy chỉnh, dễ dàng lọc và công bố kết quả nhanh chóng ngay trên livestream.

Để thêm nhanh các sản phẩm tùy biến, bạn cần thao tác theo các bước sau: 

Bước 1: Chọn Thêm sản phẩm

Tại đây có 2 cách thức để bạn có thể thêm sản phẩm tuỳ biến: Nhập thủ công & Tải lên danh sách

  • Nhập thủ công: Bạn có thể áp dụng cách thức nhập thủ công đối với các chiến dịch Livestream mà bạn không có quá nhiều sản phẩm tuỳ biến

  • Tải lên danh sách: Trong trường hợp bạn có nhiều sản phẩm tuỳ biến, bạn có thể áp dụng cách thức tải danh sách sản phẩm từ Google Sheets / Excel. Đối với phương thức thêm sản phẩm bằng danh sách tải lên này, bạn cũng có thể thêm nhanh các sản phẩm của Omni bằng cách nhập mã SKU Omni vào file. 

Bước 1: Tải tệp dữ liệu mẫu tại đây

Bước 2: Nhập liệu thông tin sản phẩm

Bước 3: Tải lên danh sách tệp tin chứa dữ liệu

Lưu ý: 

  • Không được thêm, xoá, chỉnh sửa các cột trong dữ liệu mẫu tải về 
  • Tệp tải lên phải dưới 1MB và không quá 500 mã Omni SKU hoặc 2000 sản phẩm tùy biến.
  • Các từ khoá, tên sản phẩm không được nhập trùng nhau. 
  • Tên sản phẩm tuỳ biến không được trùng với tên sản phẩm có tại hệ thống Omni 

Bước 2: Kiểm tra lại các sản phẩm bạn đã thêm một lần nữa và nhấn Xác nhận 

Và đây là kết quả sau khi thêm hoàn tất: 

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua các kênh:

Cám ơn quý khách hàng!