Livestream version 2

Thiết Lập Cấu Hình Chốt Đơn Livestream Version 2
Đối với công cụ Livestream Version 2, việc thiết lập cấu hình phương thức chốt đơn sẽ được thực hiện trong lần đầu tiên bạn sử dụng Livestream và áp dụng ch...
Fri, 17 Tháng 3, 2023 tại 9:57 SA
Thiết Lập Chiến Dịch Livestream Bán Hàng Tự Động Version 2
MỤC LỤC:  1. Thiết lập cấu trúc chốt đơn Livestream  2. Thiết lập kịch bản Livestream: 3. Các lưu ý khi thiết lập chiến dịch Livestream:  Livestream đ...
Fri, 17 Tháng 3, 2023 tại 5:57 CH
Hướng Dẫn Thêm Nhanh Hàng Loạt Sản Phẩm Trong Chiến Dịch Livestream Version 2
Sản phẩm tùy biến là các sản phẩm không được lưu trong danh sách sản phẩm, chính vì vậy các sản phẩm tùy biến được thêm nhanh trong chiến dịch livestream củ...
Fri, 17 Tháng 3, 2023 tại 11:43 SA
Xử Lý Hội Thoại Và Thực Hiện Tạo Đơn Trong Chiến Dịch Livestream Version 2
Sau khi Livestream đang diễn ra hoặc đã kết thúc, bạn sẽ xem được chi tiết các đơn hàng khách hàng đã đặt thông qua các bình luận từ khoá mà bạn đã thiết lậ...
Fri, 17 Tháng 3, 2023 tại 5:55 CH

Cùng danh mục