Nhà bán hàng đăng nhập trang quản trị Haravan OmniPower, chọn Billing:

Chọn số lượng trang Facebook bạn muốn mua thêm và bấm Mua:

Kiểm tra lại kỹ số lượng trang Facebook muốn kết nối, bạn có thể thêm trang nếu muốn ở bước này. Sau đó chọn cổng thanh toán và bấm Bắt đầu nâng cấp:

Sau đó điền các thông tin thanh toán và hoàn tất.

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!