Khi bạn thực hiện kết nối một kênh bán hàng với Harasocial, hệ thống sẽ cho phép đồng bộ tin nhắn, bình luận từ các bài đăng trên kênh bán. Điều này sẽ hỗ trợ cho các nhà bán hàng có thể quản lý  tốt hơn số lượng ở cả 2 hệ thống: Harasocial và kênh bán hàng.

Tuy nhiên, mỗi kênh bán hàng sẽ có số lượng đồng bộ khác nhau. Các kênh bán hàng đó bao gồm: Facebook, Instagram, Zalo, Shopee. 

Facebook:

  • Tin nhắn: đồng bộ trong 30 ngày gần nhất hoặc 100 hội thoại tin nhắn, giới hạn 50 tin/hội thoại. 

  • Bình luận: dựa trên 5 bài đăng gần nhất và đồng bộ 100 bình luận gần nhất. 

Lưu ý: 

  • Hệ thống sẽ ưu tiên đồng bộ tất cả hội thoại trong 30 ngày gần nhất và không giới hạn số lượng hội thoại.
  • Đối với trường hợp nếu trong 30 ngày không đồng bộ đủ 100 hội thoại thì hệ thống sẽ thực hiện đồng bộ thêm, với lần đồng bộ tiếp theo sẽ đồng bộ tối đa là 100 hội thoại và tổng số lượng hội thoại được đồng bộ trong cả 2 lần không quá 200 hội thoại. 


Instagram:

  • Tin nhắn: đồng bộ 50 hội thoại gần nhất (50 tin / hội thoại) 

  • Bình luận: dựa trên 5 bài đăng gần nhất và đồng bộ 20 bình luận gần nhất.


Zalo: 

  • Trong lần đầu tiên kết nối, hệ thống sẽ đồng bộ khoảng 100 hội thoại có tương tác mới nhất của khách hàng có quan tâm (followers) trang, mỗi hội thoại sẽ đồng bộ khoảng 100 tin nhắn. Với khách hàng ngừng quan tâm thì chỉ đồng bộ tối đa 1 tin nhắn.

  • Danh sách hội thoại sẽ tải thêm mỗi lần là 30 hội thoại, tải tối đa 1500 hội thoại. Hệ thống sẽ hiển thị mặc định 20 hội thoại mới nhất và trạng thái mặc định của tất cả hội thoại đều là Đang mở.

Lưu ý: Harasocial chỉ có thể đồng bộ được 100 hội thoại có tương tác mới nhất. Tuy nhiên nếu khách hàng thứ 101 hoặc 102 nhắn tin thì hệ thống cũng sẽ được chuyển vào Harasocial, nội dung các tin nhắn cũ trước đây vẫn có thể được đồng bộ lại nếu hội thoại chưa được vượt quá 6 tháng

Shopee: 

  • Tin nhắn: đồng bộ 100 hội thoại gần nhất (30 tin / hội thoại) 
  • Không có bình luận 

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua các kênh:

Cám ơn quý khách hàng!