Bắt đầu từ ngày 07/04/2023, hệ thống sẽ có sự cập nhật trong việc phân chia các sản phẩm được phép hiển thị tại hội thoại HaraSocial. Điều này nhằm hỗ trợ cho các trường hợp nhà bán hàng có nhiều sản phẩm nhưng chỉ muốn phân loại một số mặt hàng được bán tại hệ thống HaraSocial, giúp nhà bán hàng có thể dễ dàng quản lý và phù hợp với kế hoạch kinh doanh.


Để thiết lập cấu hình, bạn cần truy cập vào Cài đặt tài khoản Tích hợp → Kích hoạt cấu hình "Chỉ hiển thị sản phẩm kênh Harasocial trong Hội thoại" 

Khi kích hoạt hoàn tất, hệ thống sẽ tiến hành phân loại các sản phẩm khi tạo tại hệ thống OmniPower có cho phép hiển thị tại kênh Harasocial hay không.

Nếu đã được cho phép, hệ thống sẽ hiển thị các sản phẩm đó khi bạn thực hiện gửi sản phẩm hoặc tạo đơn cho khách hàng. 

Lưu ý: 

  • Cấu hình sẽ mặc định là Tắt đối với trường hợp các nhà bán hàng đang có tệp dữ liệu các sản phẩm cũ. Các nhà bán hàng có thể thực hiện tạo mới hoặc rà soát lại các sản phẩm nào chưa được tích chọn vào kênh Harasocial nếu có nhu cầu phân loại sản phẩm hiển thị ở các kênh. 
  • Cấu hình sẽ mặc định là Bật đối với trường hợp các nhà bán hàng mới vừa sử dụng Harasocial kể từ ngày 07/04/2023. Tại đây bạn có thể thực hiện tạo mới sản phẩm khi nhấn vào nút Tại đây

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua các kênh:

Cám ơn quý khách hàng!