Tình huống: Khi tạo đơn hàng, bạn thay đổi giá sản phẩm lớn hơn so với giá gốc, hệ thống sẽ hiển thị thông báo như sau: 

Nguyên nhân: Khi nhân viên thực hiện điều chỉnh giá sản phẩm lớn hơn giá gốc hiện tại sẽ ảnh hưởng đến báo cáo kinh doanh của cửa hàng. 

Cách khắc phục: Nếu bạn muốn điều chỉnh giá sản phẩm lớn hơn giá gốc, bạn có thể trực tiếp thay đổi giá sản phẩm tại Omni.

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!