Danh sách nhóm khách hàng là tập hợp những khách hàng có chung các đặc điểm do chính bạn lọc và nhóm họ lại. Điều này giúp bạn có thể quản lý được tốt hơn và có những kế hoạch tri ân hoặc khuyến mãi dành riêng cho nhóm khách hàng này. 

Ví dụ: các khách hàng cùng được bạn gắn cho 1 nhãn (tag) là thích giảm giá → bạn tạo 1 danh sách nhóm các khách hàng này để có thể đồng bộ lên tệp đối tượng tùy chỉnh của Facebook và gửi quảng cáo cho họ.

MỤC LỤC: 

1. Để tạo 1 nhóm khách hàng, bạn làm như sau:

Truy cập khách hàng → tiến hành lọc các khách hàng có chung đặc điểm bạn muốn gom nhóm họ lại:

Bạn có thể tìm kiếm tên 1 người dùng bất kỳ hoặc bấm vào “Lọc" để tìm 1 nhóm người có chung các đặc điểm  Thêm nhiều điều kiện lọc để có danh sách khách hàng cần tương tác chính xác hơn:

Sau khi đã lọc ra được các khách hàng thành nhóm thành 1 nhóm, bạn bấm “Lưu nhóm khách hàng” và đặt tên cho nhóm đó:

2. Xử lý khách hàng đã phân loại theo “Nhóm khách hàng”:

Bạn có thể kiểm tra lại danh sách các Nhóm khách hàng tại đây:

- Mặc định hệ thống tạo sẵn giúp bạn 2 tập khách hàng là các khách hàng có tương tác trong và ngoài 24h. 

- Bạn có thể chỉnh sửa nhóm bằng cách nhấp vào ký hiệu này. Lưu ý: Tên nhóm khách hàng đã đồng bộ lên Facebook cũng sẽ được thay đổi nếu bạn thay đổi tên nhóm khách hàng ở Harasocial. 

- Để tạo 1 bản sao cho nhóm khách hàng, bạn nhấp vào ký hiệu dưới đây. Điều này giúp bạn tiết kiệm được thời gian hơn vì khi bạn muốn thêm 1 điều kiện mới vào nhóm khách hàng hiện có, sẽ không cần phải tạo 1 bộ lọc lại từ đầu. 

Bạn chỉ cần đồng ý sao chép   Sau đó nhấp vào tên nhóm khách hàng sẽ có đuôi là (copy), sau đó thực hiện thêm điều kiện vào là được. 

- Đối với các nhóm khách hàng mới bạn vừa thêm vào, bạn có thể đồng bộ lên phần đối tượng trên Facebook để: quảng cáo lại với họ, tìm ra các khách hàng mới có hành vi tương tự. Thao tác để đồng bộ lên Facebook như sau:

 • Bước 1: Chọn nhóm khách hàng bạn muốn đồng bộ và nhấp vào nút gạt như bên dưới:

 • Bước 2: Chọn tài khoản quảng cáo để đồng bộ danh sách này lên:

Với các segment đã đồng bộ thành công, bạn sẽ thấy như hình:

Lúc này bạn có thể dùng quảng cáo Facebook để khai thác thêm đối tượng này là được.

Lưu ý: 

Khi đồng bộ danh sách nhóm khách hàng sang Facebook sẽ có các điều kiện như sau:

 • Chỉ lấy dữ liệu khách hàng tại thời điểm đồng bộ.

 • Khi phát sinh dữ liệu mới ở thời điểm hiện tại sẽ không thể đồng bộ được lên Facebook ở tập segment

 • Muốn đồng bộ lại phải tắt đồng bộ và tiến hành đồng bộ lại dưới Harasocial

 • Sau khi đồng bộ hoàn tất sẽ có mail gửi đến cho tài khoản đăng nhập Social đã đồng bộ

3. Xuất danh sách khách hàng theo bộ lọc.

Để hỗ trợ cho việc làm báo cáo của bạn được tốt hơn, Harasocial đã phát triển bộ lọc để bạn có thể lọc những trường thông tin cần thiết. 

1. Bạn chọn mục Khách hàng   Danh sách nhóm khách hàng  Chọn 1 nhóm đã tạo trước đó.

2. Chọn kí hiệu 3 chấm  Chọn Tải xuống

3. Bạn có thể lựa chọn tắt nút chọn "Chọn tất cả giá trị & Custom field" để lọc ra các giá trị mà bạn muốn hiển thị trong file  Chọn Xuất file  Sau đó file sẽ được gửi đến email của chủ cửa hàng.

 • Mã PSID: Khi người dùng tương tác với một trang, Facebook sẽ gắn cho họ 1 mã PSID riêng. Nếu người dùng tương tác với một trang khác, họ sẽ có một mã PSID khác trên trang đó.

 • Tên khách hàng.

 • Trạng thái: Đã đăng ký hay hủy đăng ký trên hệ thống Harasocial.

 • Số điện thoại

 • Lần tương tác cuối với trang

 • Ngày đăng ký: Ngày người dùng lần đầu tương tác với trang.

 • Tag (nhãn)

 • Địa chỉ liên lạc mặc định (địa chỉ, phường xã, quận huyện, tỉnh thành).

Lưu ý:

 • Đối với 2 nhóm khách hàng mặc định của Harasocial là Khách hàng tương tác trong/ngoài 24h, bạn sẽ không thể thực hiện Xuất dữ liệu về được. 
 • Thông tin địa chỉ liên lạc mặc định sẽ được thu thập từ các chiến dịch livestream. Xem thêm hướng dẫn thu thập thông tin khách hàng mới tại đây.
 • Với các trường hợp nhóm khách hàng vượt quá 10.000 khách hàng, khi xuất file về thì hệ thống sẽ tự động tách file để gửi đến chủ cửa hàng, mỗi danh sách sẽ hiển thị 10.000 khách. 

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!