Danh sách khách hàng sẽ là nơi tập hợp đầy đủ các thông tin cá nhân của khách hàng. Tại danh sách khách hàng tại Harasocial bạn có thể dễ dàng quản lý và có các kế hoạch chăm sóc khách hàng phù hợp.

Lưu ý: danh mục khách hàng trên Harasocial là được hiểu là các Subscribers (những người đã nhắn tin với fanpage kể từ khi bạn thiết lập chatbot), hiện tại các khách hàng này chưa đồng bộ với các khách hàng trên Haravan OmniPower.

MỤC LỤC:

1. Bạn có thể tìm thấy danh sách khách hàng tại: 

Bạn truy cập trang quản trị Harasocial → Khách hàng:


2. Thông tin khách hàng: 

Các thông tin của 1 khách hàng sẽ hiển thị như sau: 

 1. Ảnh đại diện của khách hàng; trạng thái đăng ký và lần cuối cùng khách hàng tương tác với chatbot. Ngoài ra người bán còn có thể xem hồ sơ hoặc trò chuyện với khách bằng cách nhấn vào nút "Chat ngay" hoặc "Xem hồ sơ".

 2. Các nhãn (tag) được gắn cho khách hàng. 

 3. Đường dẫn ref được tạo từ chatbot và khách hàng đã truy cập vào.

 4. Các kịch bản chăm sóc được gắn cho khách hàng.

 5. Các trường thông tin khách hàng (custom field).

3. Lọc khách hàng:

Bộ lọc khách hàng hỗ trợ bạn lọc khách hàng theo nhóm dựa trên các điều kiện như sau: 

 • Bộ lọc chung (Tag, Kịch bản, Chủ đề thông báo 1 lần, Chủ đề thông báo định kỳ). 

 • Thông tin khách hàng ( Họ, Tên, Giới tính, Số điện thoại, Lần tương tác cuối, Ngày đăng ký). 

 • Các thông tin bổ sung (Tên - Mã cửa hàng: Phân loại theo khách từng quét mã QR code tại cửa hàng nào, Mã - Tên khách hàngLast source, Last page source: Khách click vào chat từ trang web nào, UTM_Source / UTM_Medium / UTM_Campaign: dữ liệu từ utm trong cookie).

 • Custom Field (Ngành nghề, Số di động, Họ tên, Danh xưng, Địa chỉ, Tỉnh thành, Quận huyện, Phường xã, Vừa mua tại cửa hàng, Mã thành viên, Điểm thành viên, Hạn thành viên, Ngày sinh, Ngày mua hàng gần nhất, Số điện thoại - ref, Email).

Hiện nay, bộ lọc không giới hạn số điều kiện được thêm vào và cũng chưa giới hạn số lượng điều kiện lọc.

Các điều kiện trong bộ lọc:

 • Bằng/Không bằng: bộ lọc sẽ lọc kết quả có chứa đầy đủ thông tin bạn đã nhập.

Ví dụ: Bạn lọc khách hàng theo custom field giới tính, có giá trị bằng Nữ, hệ thống sẽ hiển thị danh sách tất cả khách hàng có giới tính tương ứng. 

 • Có chứa/Không chứa: kết quả chỉ cần chứa từ khóa bạn đã nhập. 

Ví dụ: Bạn muốn lọc khách hàng theo custom field địa chỉ, có giá trị là 182 Lê Đại Hành, bạn chỉ cần chọn lọc theo điều kiện có chứa 182. Hệ thống sẽ hiển thị tất cả khách hàng có custom field tương ứng. 

 • Bắt đầu với: Giúp bạn lọc kết quả có chứa thông tin bắt đầu bằng giá trị cụ thể.

Ví dụ: Bạn muốn tìm nhóm khách hàng theo trường thông tin số điện thoại với điều kiện là số điện thoại bắt đầu với 0909

 • Có/Không có giá trị: Giúp bạn lọc kết quả có chứa giá trị hoặc không chứa giá trị custom field

Ví dụ: Bạn lọc trường thông tin (custom field) số điện thoại có giá trị, hệ thống sẽ hiển thị các khách hàng mà có trường thông tin số điện thoại.

 • Trường hợp bạn có 2 điều kiện lọc trở lên, hệ thống sẽ hiển thị thêm 1 bộ lọc nữa để tìm ra những khách hàng phù hợp hơn

  • Tất cả điều kiện: Khách hàng buộc phải thỏa tất cả điều kiện lọc thì mới hiển thị. 

  • Bất kỳ điều kiện nào: Khách hàng có chứa 1 trong tổng các điều kiện lọc sẽ được hiển thị. 

 • Ngoài ra, nếu bạn muốn thay đổi điều kiện ngược lại với điều kiện bạn đã lọc, bạn chỉ cần nhấp vào điều kiện đã lọc hiện tại và . 

Ví dụ: bạn đang lọc danh sách khách hàng là nữ, nếu bạn muốn danh sách khách hàng sẽ không phải là nữ, bạn chỉ cần nhấp vào điều kiện hiện tại sau đó thay đổi. 

4. Nhóm khách hàng

Sau khi lọc xong, bạn có thể lưu lại bộ lọc đó và tạo thành một nhóm khách hàng. Xem thêm về Danh sách Nhóm khách hàng. 

5. Thao tác hành động:  

Hơn thế nữa, bạn có thể thao tác thêm hành động cho các khách hàng như sau: 

 • Bạn có thể lọc ra danh sách các khách hàng phù hợp với điều kiện cần có → Sau đó, bạn có thể lựa chọn tất cả hoặc những khách hàng mà bạn muốn bằng nút tick vào ô vuông. 

 • Sau đó, bạn chỉ cần bấm thêm thao tác mà mình muốn với các khách hàng phù hợp với điều kiện: 

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!