Danh sách segment hay còn gọi là nhóm khách hàng: tức là những khách hàng có chung các đặc điểm do chính bạn lọc và nhóm họ lại. Ví dụ: các khách hàng cùng được bạn gắn cho 1 nhãn (tag) là thích giảm giá → bạn tạo 1 danh sách nhóm các khách hàng này để có thể đồng bộ lên tệp đối tượng tùy chỉnh của Facebook và gửi quảng cáo cho họ.

1. Để tạo 1 segment (nhóm khách hàng), bạn làm như sau:

Bạn vào danh sách khách hàng → tiến hành lọc các khách hàng có chung đặc điểm bạn muốn gom nhóm họ lại:

Bạn có thể tìm kiếm tên 1 người dùng bất kì, hoặc bấm vào “Lọc" để tìm 1 nhóm người có chung các đặc điểm > Thêm nhiều điều kiện lọc để có danh sách khách hàng cần tương tác chính xác hơn:

Sau khi đã lọc ra được các khách hàng thành nhóm thành 1 nhóm, bạn bấm “Lưu Segment” và đặt tên cho Segment đó:

2. Xử lý khách hàng đã phân loại theo “Danh sách Segment”

Bạn có thể kiểm tra lại danh sách các Segment tại đây:

- Mặc định hệ thống tạo sẵn giúp bạn 2 tập segment là các khách hàng có tương tác trong và ngoài 24h.

- Đối với các segment mới bạn vừa thêm vào, bạn có thể đồng bộ lên phần đối tượng trên Facebook để: quảng cáo lại họ, look a like tìm ra các khách hàng mới có hành vi tương tự.

- Thao tác để đồng bộ lên Facebook như sau:


 • Bước 1: Chọn Segment bạn muốn đồng bộ và nhấp vào nút gạt như bên dưới:
 • Bước 2: Chọn tài khoản quảng cáo để đồng bộ danh sách này lên:

Với các segment đã đồng bộ thành công, bạn sẽ thấy như hình:

Lúc này bạn có thể dùng quảng cáo Facebook để khai thác thêm đối tượng này rồi.

Lưu ý: 

Khi đồng bộ danh sách Segment sang Facebook sẽ có các điều kiện như sau

 • Chỉ lấy dữ liệu khách hàng tại thời điểm đồng bộ.
 • Khi phát sinh dữ liệu mới ở thời điểm hiện tại sẽ không thể đồng bộ được lên Facebook ở tập segment
 • Muốn đồng bộ lại phải tắt đồng bộ và tiến hành đồng bộ lại dưới Harasocial
 • Sau khi đồng bộ hoàn tất sẽ có mail gửi đến cho tài khoản đăng nhập Social đã đồng bộ

3. Xuất danh sách khách hàng theo bộ lọc.

Để hỗ trợ cho việc làm báo cáo của bạn được tốt hơn, HaraSocial đã phát triển bộ lọc để bạn có thể lọc những trường thông tin cần thiết. 


 1. Bạn chọn mục Khách hàng -> Danh sách Segment -> Chọn 1 Segment đã tạo trước đó.

 2. Chọn Download -> Tắt chức năng Chọn tất cả các giá trị và custom field để mở bộ lọc.

 3. Chọn những trường thông tin bạn muốn có trong file báo cáo và xuất file

Những trường thông tin trong bộ lọc bao gồm:

 • Mã PSID: Khi người dùng tương tác với một trang, Facebook sẽ gắn cho họ 1 mã PSID riêng. Nếu người dùng tương tác với một trang khác, họ sẽ có một mã PSID khác trên trang đó.

 • Tên khách hàng.

 • Trạng thái: Đã đăng ký hay hủy đăng ký trên hệ thống HaraSocial.

 • Số điện thoại

 • Lần tương tác cuối với trang

 • Ngày đăng ký: Ngày người dùng lần đầu tương tác với trang.

 • Địa chỉ liên lạc mặc định (địa chỉ, phường xã, quận huyện, tỉnh thành).


Lưu ý:

Thông tin địa chỉ liên lạc mặc định sẽ được thu thập từ các chiến dịch livestream. Xem thêm hướng dẫn thu thập thông tin khách hàng mới tại đây