Trong quá trình đang sử dụng hoặc đang nhắn tin với khách hàng nhưng lại đột ngột bị mất kết nối. Đối với vấn đề này sẽ có các nguyên nhân như sau: 

Bạn cần quan tâm: 

1. Mất kết nối khi đang đứng tại inbox:

Khi bị mất kết nối, bạn sẽ nhận được thông báo như sau: 

  • Ứng dụng Haravan App trên Zalo bị xóa quyền: Trên giao diện Zalo OA có phần quản lý các ứng dụng kết nối, khi thực hiện xóa quyền Haravan thì tự động hệ thống sẽ bị mất kết nối trang. 

  • Hết hạn kết nối: Ở phía Zalo sẽ cho chúng ta thời hạn token sử dụng là 1 năm, đối với trường hợp bạn sử dụng quá hạn thì hệ thống tự động ngắt kết nối. Bạn chỉ cần gia hạn lại token thì bạn sẽ sử dụng được. 

  • Fanpage Zalo OA bị xóa khi bạn chủ động xóa Fanpage trên Zalo thì tự động hệ thống trên Harasocial sẽ bị ngưng kết nối 

Ngoài ra, hệ thống sẽ bị mất kết nối khi có một tài khoản khác đăng nhập và hiện ra thông báo như sau: 

Lưu ý: Khi bấm Đã hiểu sẽ có 2 trường hợp xảy ra: 

  • Trong danh sách page của mình có từ 2 page trở lên, khi bạn bấm Đã hiểu, hệ thống sẽ tự động chuyển sang page tiếp theo trong danh sách

  • Trong trường hợp chỉ có duy nhất 1 page, khi bạn bấm Đã hiểu, hệ thống sẽ tự động chuyển đến trang kết nối Zalo OA để thực hiện kết nối khác

2. Mất kết nối khi đang đứng tại màn hình chọn trang:

Khi bạn bấm kết nối với 1 trang nhưng trang đã bị xóa trước đó, sẽ có thông báo mất kết nối trang như sau: 

3. Từ chối kết nối

Trường hợp này xảy ra khi ở trang kết nối trang, bạn nhấp vào nút Từ chối đồng nghĩa với việc bạn không muốn kết nối với trang. 

4. Chủ động ngắt kết nối

Khi chọn ngắt kết nối trên thanh menu sẽ hiện ra màn hình thông báo như sau:  

Khi bạn bấm Xác nhận ngắt kết nối, hệ thống sẽ ngắt kết nối trang hiện tại và tự động chuyển đến trang tiếp theo trong danh sách trang. 

Với trường hợp trang hiện tại là trang duy nhất trong danh sách: sau khi bạn bấm Xác nhận ngắt kết nối, hệ thống sẽ tự động chuyển về màn hình Kết nối trang để bạn thực hiện kết nối thêm trang mới. 

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!