Vào ngày 22/06/2022, Zalo đã có sự thay đổi trong việc nâng cấp các gói dịch vụ. Bạn có thể tìm hiểu thêm về thông tin này tại đây.  

Nhằm thống nhất được sự thay đổi này từ Zalo, Harasocial cho phép gửi tin nhắn dựa trên 2 loại tin (phản hồi & chủ động) tương ứng với gói dịch vụ đã nâng cấp từ Zalo. 

Lưu ý: Để có thể gửi được tin nhắn Zalo trên Harasocial, bạn cần phải xác thực Zalo OA. Nếu bạn chưa xác thực, hệ thống sẽ hiển thị như sau: 

Khi đã xác thực Zalo OA, hệ thống sẽ có 2 loại tin nhắn mà bạn có thể gửi đến cho khách hàng: 

  • Tin nhắn phản hồi có thể hiểu là tin nhắn miễn phí, bạn có thể gửi tối đa 8 tin nhắn trong 48 tiếng, mỗi hội thoại bạn đều được nhận 8 tin nhắn phản hồi. Sau khi quá hạn mức 8 tin, hệ thống sẽ không cho phép bạn được gửi tin nhắn đến cho khách hàng nữa. Đến khi khách hàng trả lời lại tin nhắn, hệ thống sẽ tải lại 8 tin cho bạn như ban đầu. 

  • Tin nhắn chủ động: với loại tin nhắn này sẽ có các số lượng tin nhắn khác nhau tương ứng với gói dịch vụ mà bạn đang sử dụng

    • Gói Dùng thử: có thời hạn sử dụng trong 45 ngày và chỉ sử dụng 1 lần duy nhất/tài khoản, bao gồm 200 tin chủ động. 

  • Gói nâng cao: có thời gian sử dụng tùy theo bạn mua và bao gồm 2000 tin chủ động mặc định.

  • Gói Premium: có thời gian sử dụng tùy theo bạn mua và bao gồm 9000 tin chủ động mặc định. 

Lưu ý: Khi bạn đã vượt quá thời hạn hoặc vượt quá số lượng tin chủ động, bạn sẽ không thể tiếp tục gửi tin nhắn và hiện thông báo sau: 

Để có thể tiếp gửi tin nhắn, bạn phải đăng ký 1 tài khoản Zalo Cloud Account của Zalo và đảm bảo số dư tài khoản khả dụng để tiếp tục sử dụng. 

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!