Trả lời: Kể từ khi bạn cài đặt Harasocial và kích hoạt chatbot, các khách hàng có nhắn tin tương tác với Fanpage trên Facebook sẽ trở thành subscribers chatbot và được hiển thị trong danh sách khách hàng trong Harasocial.

Với trường hợp khách hàng chỉ bình luận (comment) trên Fanpage Facebook vẫn sẽ được hiển thị trên mục hội thoại của Harasocial. Tuy nhiên sẽ không được ghi nhận là subscribers và sẽ không được hiển thị trong danh sách Khách hàng của Harasocial. 

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!