1. Vì sao công cụ Facebook Comment không gửi được tin nhắn?

Công cụ Facebook Comment không hoạt động trong các trường hợp sau:

 • Trường hợp 1: Bật cấu hình Chatbot theo thời gian làm việc. 

Khi bạn thực hiện bật nút, tính năng chatbot sẽ ngưng hoạt động nhằm giúp cho việc tư vấn đến khách hàng được diễn ra hiệu quả hơn. 

Ví dụ: khi bạn thiết lập ca làm việc của bạn từ 8h30 đến 12h và bật nút “cấu hình chatbot theo thời gian làm việc”, hệ thống sẽ tự động ngừng chạy các kịch bản chatbot trong khung thời gian làm việc đó bao gồm cả tin nhắn Messenger và bình luận

 • Trường hợp 2: Fanpage kết nối với Harasocial bị hết hạn mã token nên Bot không hoạt động ⇒ kết nối lại với trang để làm mới mã token.

 • Trường hợp 3: Các bài đăng là ảnh đại diện, ảnh bìa, album ảnh.

 • Trường hợp 4: Người dùng Facebook bình luận bằng tài khoản Fanpage trên bài đăng. 

 • Trường hợp 5: Facebook Comment không hoạt động đối với các bình luận cũ trước khi cài đặt công cụ vào bài viết. 

 • Trường hợp 6: Facebook Comment chỉ trả lời bình luận đầu tiên, không hoạt động đối với các bình luận thứ 2 trở lên trên cùng 1 bài viết.

 • Trường hợp 7: Hình ảnh được tải lên từ di động.

 • Trường hợp 8: Bài đăng là album nhưng chỉ gắn Facebook Comment cho bài đăng chung, khách hàng nhắn tin vào từng ảnh thì Facebook Comment sẽ không chạy.

 • Trường hợp 9: Bài đăng trên Facebook cá nhân hoặc trong nhóm Facebook

 • Trường hợp 10: Người bình luận dưới 18 tuổi

 • Trường hợp 11: Không gửi tin nhắn cho các bình luận trong bài đã quá thời hạn 7 ngày.

2. Vì sao công cụ Facebook Comment lúc hoạt động lúc không?

 • Mỗi công cụ Facebook Comment chỉ gắn được 1 bài đăng. 
 • Tin nhắn từ công cụ Facebook Comment chỉ gửi được 1 lần cho 1 bình luận của 1 khách
 • Khách bình luận lần thứ 2 trên bài đăng sẽ không nhận được tin nhắn.

3. Các bài viết được đăng quá 7 ngày có dùng được công cụ Facebook Comment không? 

- Được. Các định dạng bài được chấp nhận không bao gồm: ảnh đại diện, ảnh bìa, album ảnh. 

4. Công cụ Facebook Comment có chạy được trên bài viết quảng cáo không? 

- Facebook Comment có thể chạy được trên bài viết quảng cáo

5. Tại sao không tìm thấy ID bài viết hiển thị báo lỗi như sau ?

Nguyên nhân: Do bài viết khi đăng trên Facebook được cài đặt hẹn lịch đăng bài. Chính vì vậy tại thời điểm bạn thiết lập áp dụng Facebook Comment vào bài viết đó chưa thể áp dụng được. 

Cách xử lý: Truy cập vào trang Facebook và thực hiện đăng ngay bài viết đó.

Hoặc bạn đợi đến thời điểm bài viết đó được đăng, sau đó bạn bắt đầu vào thiết lập áp dụng Facebook Comment cho bài viết đó.