Hãy thử kiểm tra tất cả hội thoại đang trong trạng thái Nhắc nhở hoặc Đã xong. 

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!