Hãy thử kiểm tra tất cả hội thoại đang trong trạng thái Nhắc nhở hoặc Đã xong.