Nhu cầu khách hàng sử dụng thanh toán Online đang rất được ưa chuộng, bởi nó giúp giảm thiểu được việc tiếp xúc gần giữa người với người và còn rất tiện lợi trong thời đại công nghệ hóa ngày nay. 

Bên cạnh đó, những phương thức thanh toán online đang có nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt. Vì thế với chức năng Gửi link thanh toán này sẽ giúp cho các khách hàng dễ dàng thanh toán hơn khi mua hàng với các thao tác đơn giản.  

Lưu ý

  • Chức năng gửi link thanh toán chỉ áp dụng khi chọn thanh toán qua các cổng thanh toán trực tuyến hoặc ví điện tử. 

  • Link thanh toán có giá trị vô thời hạn cho đến khi hệ thống ghi nhận khách hàng thanh toán thành công hoặc đơn hàng bị xóa, bị hủy hoặc đơn hàng đã hoàn tất.  

  • Link thanh toán chỉ gửi khi tạo đơn hàng trên hội thoại tin nhắn. Với đơn hàng được tạo từ hội thoại bình luận, nếu khách hàng đã có hội thoại tin nhắn trên hệ thống thì link thanh toán sẽ được gửi vào hội thoại tin nhắn của khách hàng. 

  • Link thanh toán chỉ hoạt động đối với Website đã tắt mật khẩu

MỤC LỤC:

1. Cài đặt gửi tin nhắn xác nhận thanh toán thành công: 

Tính năng này sẽ được mặc định luôn mở để hệ thống có thể gửi tin nhắn xác nhận thanh toán thành công cho khách hàng. 

Bạn sẽ thấy thiết lập này trong mục Cài đặt  Cài đặt tài khoản → Cài đặt chung  Gửi tin nhắn thông báo xác nhận khách hàng đã thanh toán đơn hàng.

Khi hệ thống ghi nhận khách hàng đã thanh toán thành công, hệ thống sẽ gửi tin nhắn thông báo xác nhận khách hàng đã thanh toán đơn hàng thành công với nội dung tin nhắn: "Bạn đã thanh toán cho đơn hàng [Mã_đơn_hàng] thành công." 

2. Trải nghiệm thực tế:

Cả hai chức năng Tạo đơn hàng và Tạo và giao ngay đều có thể gửi link thanh toán. 

  • Khi chọn Tạo đơn hàng, sau khi tạo đơn hàng thành công, hệ thống sẽ gửi link thanh toán đến cho khách hàng như sau: 

Khách hàng sẽ nhận được mẫu xác nhận đơn hàng (Mẫu xác nhận sẽ được gửi khi chủ tài khoản thực hiện kích hoạt Tính năng gửi mẫu xác nhận) và link thanh toán ngay.

  • Khi chọn Tạo và giao ngay, bạn không thể tạo vận đơn khi khách hàng chưa thanh toán. Nên sau khi khách hàng đã thực hiện thanh toán thành công (hệ thống đã gửi tin nhắn xác nhận thanh toán thành công), bạn có thể thực hiện tạo vận đơn trên hệ thống Omni hoặc bạn có thể chọn nút Giao hàng ở đơn hàng vừa tạo để tạo vận đơn. 

  • Trong trường hợp bạn cần gửi lại link thanh toán cho khách hàng, bạn có thể chọn lại đơn hàng vừa tạo trên danh sách các đơn hàng và nhấn Gửi lại link thanh toán

  • Nếu thanh toán bị lỗi,  khách hàng có thể chọn thanh toán lại bằng cách nhấn vào nút "Thanh toán lại". Hoặc có thể trở về tin nhắn của shop và nhấn vào nút "Thanh toán ngay" trên thẻ thông tin thanh toán để bắt đầu lại luồng thanh toán.                                           

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!