Vấn đề: Hiện tại khi khách bình luận vào bài đăng trên facebook hoặc bài livestream có nội dung bao gồm: text + ảnh gif hoặc text + nhãn dán, Harasocial sẽ chỉ đồng bộ hiển thị nội dung text, còn ảnh gif và sticker đi kèm sẽ không hiển thị về Harasocial. 

- Giao diện bài đăng trên Facebook: 

- Giao diện đồng bộ nội dung bình luận tại Harasocial bị mất nhãn dán:

Nguyên nhân: Để vấn đề đồng bộ tin nhắn bình luận của trang ổn định, Harasocial cập nhật phương thức đồng bộ bình luận mới, nhược điểm trên phương thức này là Meta chưa hỗ trợ định dạng bình luận text đi kèm với sticker hoặc gif là một tin nhắn hoàn chỉnh. 

Vì vậy, Harasocial sẽ đồng bộ text để đảm bảo nhân viên tư vấn nắm được nhu cầu tư vấn cho khách hàng


Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua các kênh:

Cám ơn quý khách hàng!