Bạn có đang gặp phải trường hợp click vào 1 cuộc hội thoại và khi click vào 1 hội thoại của khách hàng khác thì cuộc hội thoại cũ biến mất? 

Nguyên nhân: Do bạn đang bật sắp xếp hội thoại mới nhất và chưa đọc lên đầu danh sách.

Cách khắc phục: Cài đặt Cài đặt cửa hàng Cài đặt chung tắt "Sắp xếp hội thoại mới nhất và chưa đọc lên đầu danh sách". 

Bạn có thể quan tâm: 

Chúc bạn kinh doanh thành công!