Dưới đây là tổng hợp các lỗi bạn có thể gặp trong quá trình sử dụng công cụ khám phá sản phẩm trên Messenger:


1. Tài khoản chưa có Business/ bị khoá

 • Nguyên nhân: Tài khoản Facebook chưa được thêm vào Business hoặc đã bị khoá sẽ không đi tiếp bước kết nối.
 • Cách khắc phục: Dùng tài khoản Business khác có quyền quản lý trang, hoặc Tạo tài khoản Business mới hoặc gửi kiến nghị mở lại tài khoản bị khoá. 


2. Tài khoản Facebook Business tạo chưa quá 7 ngày

 • Nguyên nhân: Đối với các tài khoản Facebook Business mới tạo chưa quá 7 ngày sẽ không được thực hiện kết nối.
 • Cách khắc phục: chờ đủ 7 ngày hoặc phân quyền cho tài khoản Facebook Business khác đã đủ điều kiện kết nối.


3. Tài khoản Facebook Business không đủ quyền kết nối trên trang


4. Trang đang có kết nối lên công cụ Khám phá sản phẩm trên Messenger đang đến từ ứng dụng khác.

 • Nguyên nhân: tại 1 thời điểm, Meta chỉ cho phép 1 trang kết nối với 1 ứng dụng sử dụng công cụ khám sản phẩm trên Messenger. 


5. Trang chưa được thêm vào tài khoản Business

 • Nguyên nhân: Trang chưa được thêm vào Business.

 • Cách khắc phục: Cần kiểm tra xem trang muốn kết nối đã thuộc tài khoản Business chọn kết nối chưa và thêm trang vào Business, sau đó phân quyền vào tài khoản có toàn quyền quản lý trang.
  • Bước 1: Truy cập vào https://business.facebook.com/. Trên menu trái, chọn đúng tài khoản business muốn kiểm tra.
  • Bước 2: Trên danh sách Menu, chọn menu "Pages" → Kiểm tra trang muốn kết nối có nằm trong danh sách trang được Business Manager quản lý hay chưa.

 • Bước 3: Nếu trang muốn kết nối chưa được thêm vào Business Manager quản lý thì bấm vào nút "Add" ở góc phải trên để thêm trang.


6. Trang đã có kết nối với ứng dụng Harasocial từ 1 tài khoản Business khác

 • Nguyên nhân: Trang được quản trị bởi 2 tài khoản Business và đã được kết nối bởi 1 Business khác.

Ví dụ: trang Cái bình nước nằm trong tài khoản business “Demo Shop” và “Châu Như". Trước đó bạn đã kết nối tài khoản business “Demo shop” và trang “Cái bình nước” vào Harasocial. Sau đó bạn dùng tài khoản business Châu như kết nối trang “Cái bình nước" với Harasocial sẽ báo lỗi như hình.


7. Bạn chưa được thiết lập quyền quản lý tài khoản doanh nghiệp và trang. 

 • Nguyên nhân: Bạn chưa được toàn quyền kiểm soát tài khoản doanh nghiệp và trang 
 • Cách khắc phục: 
  • Bước 1: Truy cập vào https://business.facebook.com/settingsNếu bạn có nhiều doanh nghiệp, hãy chọn doanh nghiệp mà bạn định sử dụng → Kéo xuống chọn công cụ Cài đặt cho doanh nghiệp.
  • Bước 2: Trong mục Người, vui lòng chọn đúng hồ sơ tên của bạn. 
  • Bước 3: Nhấp vào biểu tượng "..." ở góc trên bên phải, sau đó nhấp vào "Chỉnh sửa quyền đối với hồ sơ doanh nghiệp" → Thiết lập Toàn quyền quản lý. 
 • Bước 4: Tìm Trang bạn muốn sử dụng và nhấp vào biểu tượng "⌄" ở phía bên phải  Trong phần "Quyền kiểm soát đầy đủ (công cụ doanh nghiệp và Facebook)" đảm bảo rằng "Tất cả" đã được bật. 

                 

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ thông qua các kênh:

Cám ơn quý khách hàng!